security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

ISO/IEC 25010:
toote võime kaitsta teavet ja andmeid nii, et teised tooted või inimesed saaksid juurdepääsu andmetele vastavalt oma liigile ja loatasemele, ning kaitsta pahatahtlike tegutsejate rünnete eest; turvalisus puudutab mitte ainult tootes või süsteemis talletatavaid andmeid, vaid ka edastamisel olevaid
= capability of a product to protect information and data so that persons or other products have the
degree of data access appropriate to their types and levels of authorization, and to defend against attack patterns by malicious actors
Note. As well as data stored in or by a product or system, security also applies to data in transmission.


(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodu
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

ISO/IEC 25010:
toote võime kaitsta teavet ja andmeid nii, et teised tooted või inimesed saaksid juurdepääsu andmetele vastavalt oma liigile ja loatasemele, ning kaitsta pahatahtlike tegutsejate rünnete eest; turvalisus puudutab mitte ainult tootes või süsteemis talletatavaid andmeid, vaid ka edastamisel olevaid
= capability of a product to protect information and data so that persons or other products have the
degree of data access appropriate to their types and levels of authorization, and to defend against attack patterns by malicious actors
Note. As well as data stored in or by a product or system, security also applies to data in transmission.


(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodu
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

ISO/IEC 25010:
toote võime kaitsta teavet ja andmeid nii, et teised tooted või inimesed saaksid juurdepääsu andmetele vastavalt oma liigile ja loatasemele, ning kaitsta pahatahtlike tegutsejate rünnete eest; turvalisus puudutab mitte ainult tootes või süsteemis talletatavaid andmeid, vaid ka edastamisel olevaid
= capability of a product to protect information and data so that persons or other products have the
degree of data access appropriate to their types and levels of authorization, and to defend against attack patterns by malicious actors
Note. As well as data stored in or by a product or system, security also applies to data in transmission.


(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodu
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!