AKIT
English Eesti

security problem

turvaprobleem

olemus
CC: deklaratsioon, mis formaalselt määratleb turvalisuse iseloomu ja ulatuse, mille eest hindamisobjekt on kavandatud hoolitsema:
- ohud, mida hindamisobjekt peab tõrjuma
- turvapoliitikad, mida ta peab realiseerima
- eeldused hindamisobjekti ja ta käituskeskkonna kohta