statement of applicability

kohaldusmäärang

olemus
27000 kontekstis:
dokument või dokumendiosa,
kirjeldab infoturbe halduse süsteemile kohaldatavaid
juhtimiseesmärke ja turvameetmeid, mis põhinevad
- riski kaalutlemise ja riskikäsitluse protsesside tulemitel
- õigusaktide või eeskirjade nõuetel
- lepingulistel kohustustel
- organisatsiooni tegevusalastel teabe turvanõuetel
ning põhjendab meetmete valikut

ülevaateid
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/the-importance-of-statement-of-applicability-for-iso-27001/

https://www.itgovernance.co.uk/blog/the-importance-of-the-statement-of-applicability-in-iso-27001/

https://www.isms.online/iso-27001/iso27001-statement-applicability-simplified/

Toimub laadimine

statement of applicability

kohaldusmäärang

olemus
27000 kontekstis:
dokument või dokumendiosa,
kirjeldab infoturbe halduse süsteemile kohaldatavaid
juhtimiseesmärke ja turvameetmeid, mis põhinevad
- riski kaalutlemise ja riskikäsitluse protsesside tulemitel
- õigusaktide või eeskirjade nõuetel
- lepingulistel kohustustel
- organisatsiooni tegevusalastel teabe turvanõuetel
ning põhjendab meetmete valikut

ülevaateid
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/the-importance-of-statement-of-applicability-for-iso-27001/

https://www.itgovernance.co.uk/blog/the-importance-of-the-statement-of-applicability-in-iso-27001/

https://www.isms.online/iso-27001/iso27001-statement-applicability-simplified/

Palun oodake...

Tõrge

statement of applicability

kohaldusmäärang

olemus
27000 kontekstis:
dokument või dokumendiosa,
kirjeldab infoturbe halduse süsteemile kohaldatavaid
juhtimiseesmärke ja turvameetmeid, mis põhinevad
- riski kaalutlemise ja riskikäsitluse protsesside tulemitel
- õigusaktide või eeskirjade nõuetel
- lepingulistel kohustustel
- organisatsiooni tegevusalastel teabe turvanõuetel
ning põhjendab meetmete valikut

ülevaateid
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/the-importance-of-statement-of-applicability-for-iso-27001/

https://www.itgovernance.co.uk/blog/the-importance-of-the-statement-of-applicability-in-iso-27001/

https://www.isms.online/iso-27001/iso27001-statement-applicability-simplified/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!