sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet,
mis on loomult tundlik, näiteks puudutab
isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või
võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada;
mõnedes õigusruumides või
spetsiifilistes kontekstides määratletakse
isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib
koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab
- rassilist päritolu
- poliitilisi seisukohti
- religioosseid või muid uskumusi
- tervislikku seisundit
- seksuaalelu
- karistatust
- muid tundlikuks määratletud andmeid
=
category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.dhs.gov/privacy-training/what-personally-identifiable-information

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

vt ka
- ajatundlik teave
- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Toimub laadimine

sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet,
mis on loomult tundlik, näiteks puudutab
isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või
võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada;
mõnedes õigusruumides või
spetsiifilistes kontekstides määratletakse
isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib
koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab
- rassilist päritolu
- poliitilisi seisukohti
- religioosseid või muid uskumusi
- tervislikku seisundit
- seksuaalelu
- karistatust
- muid tundlikuks määratletud andmeid
=
category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.dhs.gov/privacy-training/what-personally-identifiable-information

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

vt ka
- ajatundlik teave
- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Palun oodake...

Tõrge

sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet,
mis on loomult tundlik, näiteks puudutab
isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või
võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada;
mõnedes õigusruumides või
spetsiifilistes kontekstides määratletakse
isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib
koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab
- rassilist päritolu
- poliitilisi seisukohti
- religioosseid või muid uskumusi
- tervislikku seisundit
- seksuaalelu
- karistatust
- muid tundlikuks määratletud andmeid
=
category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.dhs.gov/privacy-training/what-personally-identifiable-information

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

vt ka
- ajatundlik teave
- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!