sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet, mis on loomult tundlik, näiteks puudutab isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada; mõnedes õigusruumides või spetsiifilistes kontekstides määratletakse isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab rassilist päritolu, poliitilisi seisukohti, religioosseid või muid uskumusi, tervislikku seisundit, seksuaalelu, karistatust, muid tundlikuks määratletud andmeid
= category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.civicengagecentral.civicplus.help/hc/en-us/articles/1500001543581-Differences-Between-PII-Sensitive-PII-and-PHI

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

https://busfin.uga.edu/bsag/sensitive_PII_best_practices.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Handbook%20for%20Safeguarding%20Sensitive%20PII_0.pdf

vt ka
- ajatundlik teave

- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

Toimub laadimine

sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet, mis on loomult tundlik, näiteks puudutab isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada; mõnedes õigusruumides või spetsiifilistes kontekstides määratletakse isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab rassilist päritolu, poliitilisi seisukohti, religioosseid või muid uskumusi, tervislikku seisundit, seksuaalelu, karistatust, muid tundlikuks määratletud andmeid
= category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.civicengagecentral.civicplus.help/hc/en-us/articles/1500001543581-Differences-Between-PII-Sensitive-PII-and-PHI

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

https://busfin.uga.edu/bsag/sensitive_PII_best_practices.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Handbook%20for%20Safeguarding%20Sensitive%20PII_0.pdf

vt ka
- ajatundlik teave

- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

Palun oodake...

Tõrge

sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave, tundlik isikuteave

olemus
ISO/IEC 29100:
liik isikutuvastusteavet, mis on loomult tundlik, näiteks puudutab isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või võib isikuandmesubjekti oluliselt mõjutada; mõnedes õigusruumides või spetsiifilistes kontekstides määratletakse isikutuvastusteabe iseloomu järgi ja võib koosneda sellisest isikutuvastusteabest, mis näitab rassilist päritolu, poliitilisi seisukohti, religioosseid või muid uskumusi, tervislikku seisundit, seksuaalelu, karistatust, muid tundlikuks määratletud andmeid
= category of personally identifiable information (PII), either whose nature is sensitive, such as those that relate to the PII principal’s most intimate sphere, or that might have a significant impact on the PII principal
Note. In some jurisdictions or in specific contexts, sensitive PII is defined in reference to the nature of the PII and can consist of PII revealing the racial origin, political opinions or religious or other beliefs, personal data on health, sex life or criminal convictions, as well as other PII that might be defined as sensitive.


ülevaateid
https://www.civicengagecentral.civicplus.help/hc/en-us/articles/1500001543581-Differences-Between-PII-Sensitive-PII-and-PHI

https://securityboulevard.com/2021/04/non-sensitive-pii-sensitive-pii-sensitive-pii/

https://busfin.uga.edu/bsag/sensitive_PII_best_practices.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Handbook%20for%20Safeguarding%20Sensitive%20PII_0.pdf

vt ka
- ajatundlik teave

- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!