AKIT
English Eesti

sensitive PII

tundlik isikutuvastusteave

olemus
selline isikutuvastusteave, mis
- puudutab isikuandmesubjekti kõige intiimsemat sfääri või
- väärkasutamisel võib viia subjekti ebaseadusliku või meelevaldse diskrimineerimiseni või
- võib tekitada talle olulist rahalist või muud kahju või riski

näiteid
sõltuvalt õigusruumist või erilepingust võib hõlmata
- rassilist päritolu
- poliitilisi seisukohti
- religioosseid või muid uskumusi
- tervislikku seisundit
- seksuaalelu
- karistatust
- muid andmeid

vt ka
- ajatundlik teave
- isiku eriandmed
- tundlik atribuut
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed