sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides
= counterparts of the concept of sensitive data in legislation

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a:
poliitilisi vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, tervislikku seisundit ja seksuaalelu, toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed, muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
isikuandmed, mis näitavad rassilist või etnilist päritolu, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, ametiühingusse kuulumist, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks, terviseandmed, füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed
https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Toimub laadimine

sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides
= counterparts of the concept of sensitive data in legislation

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a:
poliitilisi vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, tervislikku seisundit ja seksuaalelu, toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed, muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
isikuandmed, mis näitavad rassilist või etnilist päritolu, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, ametiühingusse kuulumist, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks, terviseandmed, füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed
https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Palun oodake...

Tõrge

sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides
= counterparts of the concept of sensitive data in legislation

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a:
poliitilisi vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, tervislikku seisundit ja seksuaalelu, toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed, muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
isikuandmed, mis näitavad rassilist või etnilist päritolu, usulisi ja filosoofilisi veendumusi, ametiühingusse kuulumist, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks, terviseandmed, füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed
https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!