sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab
- ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse)
- või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje)
- teiseks suuruseks, mis on sobivam
----- mõõtmiseks
----- juhtimiseks
----- otsustuseks
----- esituseks
- näiteks
----- mehaaniliseks nihkeks
----- elektriliseks pingeks
----- elektritakistuseks
----- signaali(kogumi)ks

ISO määratlusi
(koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil
avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab
loodusnähtuse või tehisprotsessi
mingit füüsikalist omadust ja
muundab selle mõõtetulemi signaaliks
(elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent,
mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://web.iit.edu/sites/web/files/departments/academic-affairs/academic-resource-center/pdfs/SENSORS.pdf

http://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2707-7/chapter/bk978-0-7503-2707-7ch1

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk
- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur
- liikumisandur
- lähedusandur
- mitmeanduriline
- nutiandur
- sissetungiandur
- tuleandur

Toimub laadimine

sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab
- ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse)
- või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje)
- teiseks suuruseks, mis on sobivam
----- mõõtmiseks
----- juhtimiseks
----- otsustuseks
----- esituseks
- näiteks
----- mehaaniliseks nihkeks
----- elektriliseks pingeks
----- elektritakistuseks
----- signaali(kogumi)ks

ISO määratlusi
(koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil
avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab
loodusnähtuse või tehisprotsessi
mingit füüsikalist omadust ja
muundab selle mõõtetulemi signaaliks
(elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent,
mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://web.iit.edu/sites/web/files/departments/academic-affairs/academic-resource-center/pdfs/SENSORS.pdf

http://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2707-7/chapter/bk978-0-7503-2707-7ch1

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk
- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur
- liikumisandur
- lähedusandur
- mitmeanduriline
- nutiandur
- sissetungiandur
- tuleandur

Palun oodake...

Tõrge

sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab
- ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse)
- või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje)
- teiseks suuruseks, mis on sobivam
----- mõõtmiseks
----- juhtimiseks
----- otsustuseks
----- esituseks
- näiteks
----- mehaaniliseks nihkeks
----- elektriliseks pingeks
----- elektritakistuseks
----- signaali(kogumi)ks

ISO määratlusi
(koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil
avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab
loodusnähtuse või tehisprotsessi
mingit füüsikalist omadust ja
muundab selle mõõtetulemi signaaliks
(elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent,
mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://web.iit.edu/sites/web/files/departments/academic-affairs/academic-resource-center/pdfs/SENSORS.pdf

http://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2707-7/chapter/bk978-0-7503-2707-7ch1

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk
- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur
- liikumisandur
- lähedusandur
- mitmeanduriline
- nutiandur
- sissetungiandur
- tuleandur

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!