storage security

talletuse turve

olemus
ISO/IEC 27040:
salvestisüsteemide, -taristu ja neis hoitavate andmete kaitse
füüsiliste, tehniliste ja halduslike meetmetega,
keskendub andmete ja nende talletuse taristu kaitsele
lubamatu paljastamise, muutmise ja hävitamise eest,
tagades volitatud kasutajaile käideldavuse;
need meetmed võivad oma loomult olla
- preventiivsed
- tuvastuslikud
- korrektiivsed
- peletavad
- taastavad
- korvavad
=
application of physical, technical, and administrative controls to protect storage systems and infrastructure as well as the data stored within them
Note 1. Storage security is focused on protecting data (and its storage infrastructure) against unauthorized disclosure, modification, or destruction while assuring its availability to authorized users.
Note 2. These controls may be preventive, detective, corrective, deterrent, recovery, or compensatory in nature.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Storage_security

https://www.snia.org/sites/default/files/Storage-Security-Intro-2.0.090909.pdf

https://na.eventscloud.com/file_uploads/13d588866b2172031361c2b50460992a_Arnold_Monday_0250_SNWS11.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-209.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830736/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

storage security

talletuse turve

olemus
ISO/IEC 27040:
salvestisüsteemide, -taristu ja neis hoitavate andmete kaitse
füüsiliste, tehniliste ja halduslike meetmetega,
keskendub andmete ja nende talletuse taristu kaitsele
lubamatu paljastamise, muutmise ja hävitamise eest,
tagades volitatud kasutajaile käideldavuse;
need meetmed võivad oma loomult olla
- preventiivsed
- tuvastuslikud
- korrektiivsed
- peletavad
- taastavad
- korvavad
=
application of physical, technical, and administrative controls to protect storage systems and infrastructure as well as the data stored within them
Note 1. Storage security is focused on protecting data (and its storage infrastructure) against unauthorized disclosure, modification, or destruction while assuring its availability to authorized users.
Note 2. These controls may be preventive, detective, corrective, deterrent, recovery, or compensatory in nature.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Storage_security

https://www.snia.org/sites/default/files/Storage-Security-Intro-2.0.090909.pdf

https://na.eventscloud.com/file_uploads/13d588866b2172031361c2b50460992a_Arnold_Monday_0250_SNWS11.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-209.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830736/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

storage security

talletuse turve

olemus
ISO/IEC 27040:
salvestisüsteemide, -taristu ja neis hoitavate andmete kaitse
füüsiliste, tehniliste ja halduslike meetmetega,
keskendub andmete ja nende talletuse taristu kaitsele
lubamatu paljastamise, muutmise ja hävitamise eest,
tagades volitatud kasutajaile käideldavuse;
need meetmed võivad oma loomult olla
- preventiivsed
- tuvastuslikud
- korrektiivsed
- peletavad
- taastavad
- korvavad
=
application of physical, technical, and administrative controls to protect storage systems and infrastructure as well as the data stored within them
Note 1. Storage security is focused on protecting data (and its storage infrastructure) against unauthorized disclosure, modification, or destruction while assuring its availability to authorized users.
Note 2. These controls may be preventive, detective, corrective, deterrent, recovery, or compensatory in nature.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Storage_security

https://www.snia.org/sites/default/files/Storage-Security-Intro-2.0.090909.pdf

https://na.eventscloud.com/file_uploads/13d588866b2172031361c2b50460992a_Arnold_Monday_0250_SNWS11.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-209.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830736/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!