data (1)

andmed; andmestik (1)

Õ: erinevalt üldkeelest ei ole informaatikas sama mis teave või informatsioon, nad on vorm, mitte sisu;
andmetel iseenesest ei ole mingit tähendust,
teabe saamiseks tuleb andmeid tõlgendada kontekstis,
nii et nad saaksid tähenduse

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 25000:
teabe taastõlgendatav esitus
formaliseeritud kujul, mis sobib
edastuseks, tôlgenduseks vôi töötluseks
= a reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing
01ae.jpg
01ai.jpg

ISO/IEC/IEEE 24765:
faktide, kontseptsioonide või käskude esitus,
mis sobib inimestele või automaatseadmetele
edastuseks, tõlgendamiseks või töötluseks
= representation of facts, concepts, or instructions in a manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means

ISO/IEC 10746:
teabe esitused, millega tegelevad
infosüsteemid ja nende kasutajad
=the representations of information dealt with by information systems and users thereof

ISO/IEC/IEEE 15939, ISO/IEC 27004:

alusnäitajaile, tuletatud näitajaile ja/või indikaatoritele
antud väärtuste kogum

= collection of values assigned to base measures, derived measures or indicators

data breakpoint -- andmekatkepunkt
data content standard -- andmesisu standard
data date -- andmesisu standard
data definition -- andmemääratlus
data-driven testing -- andmekeskne testimine
data independence -- andmesõltumatus
data interchange format -- andmevahetusvorming
data interchange standard -- andmevahetusstandard
data management environment -- andmehalduse keskkond
data management service -- andmehaldusteenus
data management session -- andmehaldusseanss
data management system -- andmehaldussüsteem
data quality characteristic -- andmekvaliteedi karakteristik
data quality measure -- andmekvaliteedi näitaja
data quality model -- andmekvaliteedi mude
data repository -- andmehoidla
data structuring rule --
-- andmete struktureerimise reegel
data tadpole -- andmekuul (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data

https://svitla.com/blog/data-vs-information

http://www.business2community.com/strategy/difference-data-information-0967136

http://www.differencebtw.com/difference-between-data-and-information/

http://www.differencebetween.info/difference-between-data-and-information

https://www.educba.com/data-vs-information/

vt ka
- andme-, andmete
- abonendi allkirjakontrolliandmed, abonendi SVD

- abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD

- ajakirja trükiandmed

- allkirjakontrolliandmed, SVD

- allkirjaloomeandmed

- analoogandmed

- andmestik (2)
- andmestu (1)

- andmestu (2)

- andmestu taasloomine

- andmik
- arvandmed

- autentimisandmed

- avaandmed (1)

- avaandmed (2)

- avalikud andmed

- avatekstandmed
- bioloogiaandmed

- biomeetriaandmed, biomeetrilised andmed

- biomeetriaandmik

- biomeetriapildi andmed

- biomeetrilise kujutise andmed
- biomeetrilised käitumisandmed

- biomeetrilised vahetusandmed
- delikaatsed isikuandmed

- edastusel andmed

- elulooandmed

- elutähtsad luureandmed

- geoandmed

- heitandmed

- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed

- informatsioon
- isikuandmed (1)

- isikuandmed (2)

- jõudeolekus andmed
- jälgandmed
- jääkandmed

- kasutajaandmed

- konfidentsiaalsuskaitstud andmed

- kõik andmed

- kõlvandmed

- kõneandmed

- lendandmed

- liikvel andmed

- linkandmed

- logiandmed

- lähteandmed
- magnetjääkandmed

- makroandmed

- massandmed

- metaandmed

- mikroandmed

- omandkõneandmed

- paroolikontrolli andmed
- pilvteenuse kaasandmed

- pilvteenuse kliendi andmed

- pilvteenuse tarnija andmed
- pärisandmed
- püsiandmed

- relevantandmed
- rikutud andmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD

- sihtandmed

- sisendandmed

- suurandmed

- suurandmed teenusena

- taktikalised andmed

- tarbeandmestik

- teave
- tekstandmed

- tervikluskaitstud andmed
- testandmed

- toorandmed
- trükiandmed

- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

- tuumandmed

- täisandmed
- tärkandmed
- vabad andmed

- vektorandmed
- väikeandmed
- väljundandmed

Toimub laadimine

data (1)

andmed; andmestik (1)

Õ: erinevalt üldkeelest ei ole informaatikas sama mis teave või informatsioon, nad on vorm, mitte sisu;
andmetel iseenesest ei ole mingit tähendust,
teabe saamiseks tuleb andmeid tõlgendada kontekstis,
nii et nad saaksid tähenduse

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 25000:
teabe taastõlgendatav esitus
formaliseeritud kujul, mis sobib
edastuseks, tôlgenduseks vôi töötluseks
= a reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing
01ae.jpg
01ai.jpg

ISO/IEC/IEEE 24765:
faktide, kontseptsioonide või käskude esitus,
mis sobib inimestele või automaatseadmetele
edastuseks, tõlgendamiseks või töötluseks
= representation of facts, concepts, or instructions in a manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means

ISO/IEC 10746:
teabe esitused, millega tegelevad
infosüsteemid ja nende kasutajad
=the representations of information dealt with by information systems and users thereof

ISO/IEC/IEEE 15939, ISO/IEC 27004:

alusnäitajaile, tuletatud näitajaile ja/või indikaatoritele
antud väärtuste kogum

= collection of values assigned to base measures, derived measures or indicators

data breakpoint -- andmekatkepunkt
data content standard -- andmesisu standard
data date -- andmesisu standard
data definition -- andmemääratlus
data-driven testing -- andmekeskne testimine
data independence -- andmesõltumatus
data interchange format -- andmevahetusvorming
data interchange standard -- andmevahetusstandard
data management environment -- andmehalduse keskkond
data management service -- andmehaldusteenus
data management session -- andmehaldusseanss
data management system -- andmehaldussüsteem
data quality characteristic -- andmekvaliteedi karakteristik
data quality measure -- andmekvaliteedi näitaja
data quality model -- andmekvaliteedi mude
data repository -- andmehoidla
data structuring rule --
-- andmete struktureerimise reegel
data tadpole -- andmekuul (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data

https://svitla.com/blog/data-vs-information

http://www.business2community.com/strategy/difference-data-information-0967136

http://www.differencebtw.com/difference-between-data-and-information/

http://www.differencebetween.info/difference-between-data-and-information

https://www.educba.com/data-vs-information/

vt ka
- andme-, andmete
- abonendi allkirjakontrolliandmed, abonendi SVD

- abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD

- ajakirja trükiandmed

- allkirjakontrolliandmed, SVD

- allkirjaloomeandmed

- analoogandmed

- andmestik (2)
- andmestu (1)

- andmestu (2)

- andmestu taasloomine

- andmik
- arvandmed

- autentimisandmed

- avaandmed (1)

- avaandmed (2)

- avalikud andmed

- avatekstandmed
- bioloogiaandmed

- biomeetriaandmed, biomeetrilised andmed

- biomeetriaandmik

- biomeetriapildi andmed

- biomeetrilise kujutise andmed
- biomeetrilised käitumisandmed

- biomeetrilised vahetusandmed
- delikaatsed isikuandmed

- edastusel andmed

- elulooandmed

- elutähtsad luureandmed

- geoandmed

- heitandmed

- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed

- informatsioon
- isikuandmed (1)

- isikuandmed (2)

- jõudeolekus andmed
- jälgandmed
- jääkandmed

- kasutajaandmed

- konfidentsiaalsuskaitstud andmed

- kõik andmed

- kõlvandmed

- kõneandmed

- lendandmed

- liikvel andmed

- linkandmed

- logiandmed

- lähteandmed
- magnetjääkandmed

- makroandmed

- massandmed

- metaandmed

- mikroandmed

- omandkõneandmed

- paroolikontrolli andmed
- pilvteenuse kaasandmed

- pilvteenuse kliendi andmed

- pilvteenuse tarnija andmed
- pärisandmed
- püsiandmed

- relevantandmed
- rikutud andmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD

- sihtandmed

- sisendandmed

- suurandmed

- suurandmed teenusena

- taktikalised andmed

- tarbeandmestik

- teave
- tekstandmed

- tervikluskaitstud andmed
- testandmed

- toorandmed
- trükiandmed

- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

- tuumandmed

- täisandmed
- tärkandmed
- vabad andmed

- vektorandmed
- väikeandmed
- väljundandmed

Palun oodake...

Tõrge

data (1)

andmed; andmestik (1)

Õ: erinevalt üldkeelest ei ole informaatikas sama mis teave või informatsioon, nad on vorm, mitte sisu;
andmetel iseenesest ei ole mingit tähendust,
teabe saamiseks tuleb andmeid tõlgendada kontekstis,
nii et nad saaksid tähenduse

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 25000:
teabe taastõlgendatav esitus
formaliseeritud kujul, mis sobib
edastuseks, tôlgenduseks vôi töötluseks
= a reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing
01ae.jpg
01ai.jpg

ISO/IEC/IEEE 24765:
faktide, kontseptsioonide või käskude esitus,
mis sobib inimestele või automaatseadmetele
edastuseks, tõlgendamiseks või töötluseks
= representation of facts, concepts, or instructions in a manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means

ISO/IEC 10746:
teabe esitused, millega tegelevad
infosüsteemid ja nende kasutajad
=the representations of information dealt with by information systems and users thereof

ISO/IEC/IEEE 15939, ISO/IEC 27004:

alusnäitajaile, tuletatud näitajaile ja/või indikaatoritele
antud väärtuste kogum

= collection of values assigned to base measures, derived measures or indicators

data breakpoint -- andmekatkepunkt
data content standard -- andmesisu standard
data date -- andmesisu standard
data definition -- andmemääratlus
data-driven testing -- andmekeskne testimine
data independence -- andmesõltumatus
data interchange format -- andmevahetusvorming
data interchange standard -- andmevahetusstandard
data management environment -- andmehalduse keskkond
data management service -- andmehaldusteenus
data management session -- andmehaldusseanss
data management system -- andmehaldussüsteem
data quality characteristic -- andmekvaliteedi karakteristik
data quality measure -- andmekvaliteedi näitaja
data quality model -- andmekvaliteedi mude
data repository -- andmehoidla
data structuring rule --
-- andmete struktureerimise reegel
data tadpole -- andmekuul (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data

https://svitla.com/blog/data-vs-information

http://www.business2community.com/strategy/difference-data-information-0967136

http://www.differencebtw.com/difference-between-data-and-information/

http://www.differencebetween.info/difference-between-data-and-information

https://www.educba.com/data-vs-information/

vt ka
- andme-, andmete
- abonendi allkirjakontrolliandmed, abonendi SVD

- abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD

- ajakirja trükiandmed

- allkirjakontrolliandmed, SVD

- allkirjaloomeandmed

- analoogandmed

- andmestik (2)
- andmestu (1)

- andmestu (2)

- andmestu taasloomine

- andmik
- arvandmed

- autentimisandmed

- avaandmed (1)

- avaandmed (2)

- avalikud andmed

- avatekstandmed
- bioloogiaandmed

- biomeetriaandmed, biomeetrilised andmed

- biomeetriaandmik

- biomeetriapildi andmed

- biomeetrilise kujutise andmed
- biomeetrilised käitumisandmed

- biomeetrilised vahetusandmed
- delikaatsed isikuandmed

- edastusel andmed

- elulooandmed

- elutähtsad luureandmed

- geoandmed

- heitandmed

- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed

- informatsioon
- isikuandmed (1)

- isikuandmed (2)

- jõudeolekus andmed
- jälgandmed
- jääkandmed

- kasutajaandmed

- konfidentsiaalsuskaitstud andmed

- kõik andmed

- kõlvandmed

- kõneandmed

- lendandmed

- liikvel andmed

- linkandmed

- logiandmed

- lähteandmed
- magnetjääkandmed

- makroandmed

- massandmed

- metaandmed

- mikroandmed

- omandkõneandmed

- paroolikontrolli andmed
- pilvteenuse kaasandmed

- pilvteenuse kliendi andmed

- pilvteenuse tarnija andmed
- pärisandmed
- püsiandmed

- relevantandmed
- rikutud andmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD

- sihtandmed

- sisendandmed

- suurandmed

- suurandmed teenusena

- taktikalised andmed

- tarbeandmestik

- teave
- tekstandmed

- tervikluskaitstud andmed
- testandmed

- toorandmed
- trükiandmed

- tundlikud andmed

- tundlikud isikuandmed

- tuumandmed

- täisandmed
- tärkandmed
- vabad andmed

- vektorandmed
- väikeandmed
- väljundandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!