AKIT
English Eesti

cloud service derived data

pilvteenuse kaasandmed

ISO/IEC 17788: pilvteenusetarnija kontrolli all olev klass andmeobjekte, mis tulenevad pilvteenuse kliendi interaktsioonist pilvteenusega; sealhulgas
- teenuse kasutamise logiandmed (kasutaja, aeg, funktsioonid, andmetüübid jms)
võib olla muid andmeid, näiteks
- volitatud kasutajate arv ja nende identiteedid
- konfiguratsiooni ja kohaldusandmed