AKIT
English Eesti

cloud service derived data

pilvteenuse kaasandmed

olemus
ISO/IEC 17788:
pilvteenusetarnija kontrolli all olev
klass andmeobjekte, mis tulenevad
pilvteenuse kliendi interaktsioonist pilvteenusega, sealhulgas
- teenuse kasutamise logiandmed
(kasutaja, aeg, funktsioonid, andmetüübid jms)
ja ka näiteks
- volitatud kasutajate arv ja identiteedid
- konfiguratsiooni- ja kohaldusandmed

vt ka
- pilvteenuse kliendi andmed
- pilvteenuse tarnija andmed