AKIT
English Eesti

CSS (1)

CSS (1)

( < cascading style sheets, "kaskaadlaadistik")

olemus
märgistuskeelse dokumendi välisilme kirjeldamise formaalkeel

standard
https://www.w3.org/Style/CSS/