AKIT
English Eesti

formal language (1)

formaalkeel

olemus
(1a) ettereeglistatud tehiskeel
vastandina loomulikule keelele

ISO 24156, ISO/IEC/IEEE 24765:
keel, mille reeglid on enne ta kasutamist
otseselt kehtestatud

ISO/TR 12489:
sõnakogum, semantika ja
matemaatiliselt usaldatavad loogikareeglid

ISO/IEC 29128:
modelleerimise, arvutamise, prognoosimise keel,
- kasutatakse tarkvara- ja riistvarasüsteemide
------ spetsifitseerimisel
------ projekteerimisel
------ analüüsimisel
------ ehitamisel
------ tagamisel
- süntaks ja semantika on põhinevad
usaldusväärsetel matemaatilistel kontseptsioonidel

ISO/TS 2462:
tehiskeel
loogilisteks tuletusteks või
programmeerimisrakendusteks,
- lõpliku sümbolite hulgaga ja
- sellel põhineva lausemoodustuse
lõpliku reeglite hulgaga ning
- nende lausete tõlgendamise süsteemiga

(1b) keerukusteoorias:
lõplike märgijadade, eelkõige binaarjadade hulk

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Formal_language

http://planetmath.org/language

https://www.csee.umbc.edu/portal/help/theory/lang_def.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language

https://user.phil.hhu.de/~petersen/Riga/print_Folien_Riga_NLT.pdf

kirjandust
https://www.amazon.com/Introduction-Formal-Languages-Automata-dp-1284077241/dp/1284077241/ref=dp_ob_title_bk