formal language (1)

formaalkeel

olemus
(1a) ettereeglistatud tehiskeel
vastandina loomulikule keelele

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
keel, mille reeglid on enne ta kasutamist
otseselt kehtestatud
= language whose rules are explicitly established prior to its use

ISO/TR 12489:
sõnakogum, semantika ja
matemaatiliselt usaldatavad loogikareeglid
= set of words, semantics and logical rules with sound mathematical properties

ISO/IEC 29128:
modelleerimise, arvutamise ja prognoosimise keel
selliste tarkvara- ja riistvarasüsteemide
spetsifitseerimisel, projekteerimisel, analüüsimisel,
ehitamisel, tagamisel,
mille süntaks ja semantika on määratletud
usaldusväärsetel matemaatilistel kontseptsioonide põhjal
= language for modelling, calculation, and predication in the specification, design, analysis, construction, and assurance of hardware and software systems whose syntax and semantics are defined on the basis of wellestablished mathematical concepts

ISO/TS 24620-1
tehiskeel loogilisteks tuletusteks või
programmeerimisrakendusteks,
lõpliku sümbolite hulgaga ja sellel põhineva
lausemoodustuse lõpliku reeglite hulgaga ning
nende lausete tõlgendamise süsteemiga
= language that has been devised for logical inferences or programming applications with a finite list of symbols and a finite set of formation rules based on these symbols that define well-formed sentences and also with a system that interprets these sentences

(1b) keerukusteoorias:
lõplike märgijadade, eelkõige binaarjadade hulk
= a set of finite character strings

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Formal_language

http://planetmath.org/language

https://www.csee.umbc.edu/portal/help/theory/lang_def.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language

https://user.phil.hhu.de/~petersen/Riga/print_Folien_Riga_NLT.pdf

https://www.amazon.com/Introduction-Formal-Languages-Automata-dp-1284077241/dp/1284077241/ref=dp_ob_title_bk

Toimub laadimine

formal language (1)

formaalkeel

olemus
(1a) ettereeglistatud tehiskeel
vastandina loomulikule keelele

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
keel, mille reeglid on enne ta kasutamist
otseselt kehtestatud
= language whose rules are explicitly established prior to its use

ISO/TR 12489:
sõnakogum, semantika ja
matemaatiliselt usaldatavad loogikareeglid
= set of words, semantics and logical rules with sound mathematical properties

ISO/IEC 29128:
modelleerimise, arvutamise ja prognoosimise keel
selliste tarkvara- ja riistvarasüsteemide
spetsifitseerimisel, projekteerimisel, analüüsimisel,
ehitamisel, tagamisel,
mille süntaks ja semantika on määratletud
usaldusväärsetel matemaatilistel kontseptsioonide põhjal
= language for modelling, calculation, and predication in the specification, design, analysis, construction, and assurance of hardware and software systems whose syntax and semantics are defined on the basis of wellestablished mathematical concepts

ISO/TS 24620-1
tehiskeel loogilisteks tuletusteks või
programmeerimisrakendusteks,
lõpliku sümbolite hulgaga ja sellel põhineva
lausemoodustuse lõpliku reeglite hulgaga ning
nende lausete tõlgendamise süsteemiga
= language that has been devised for logical inferences or programming applications with a finite list of symbols and a finite set of formation rules based on these symbols that define well-formed sentences and also with a system that interprets these sentences

(1b) keerukusteoorias:
lõplike märgijadade, eelkõige binaarjadade hulk
= a set of finite character strings

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Formal_language

http://planetmath.org/language

https://www.csee.umbc.edu/portal/help/theory/lang_def.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language

https://user.phil.hhu.de/~petersen/Riga/print_Folien_Riga_NLT.pdf

https://www.amazon.com/Introduction-Formal-Languages-Automata-dp-1284077241/dp/1284077241/ref=dp_ob_title_bk

Palun oodake...

Tõrge

formal language (1)

formaalkeel

olemus
(1a) ettereeglistatud tehiskeel
vastandina loomulikule keelele

ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
keel, mille reeglid on enne ta kasutamist
otseselt kehtestatud
= language whose rules are explicitly established prior to its use

ISO/TR 12489:
sõnakogum, semantika ja
matemaatiliselt usaldatavad loogikareeglid
= set of words, semantics and logical rules with sound mathematical properties

ISO/IEC 29128:
modelleerimise, arvutamise ja prognoosimise keel
selliste tarkvara- ja riistvarasüsteemide
spetsifitseerimisel, projekteerimisel, analüüsimisel,
ehitamisel, tagamisel,
mille süntaks ja semantika on määratletud
usaldusväärsetel matemaatilistel kontseptsioonide põhjal
= language for modelling, calculation, and predication in the specification, design, analysis, construction, and assurance of hardware and software systems whose syntax and semantics are defined on the basis of wellestablished mathematical concepts

ISO/TS 24620-1
tehiskeel loogilisteks tuletusteks või
programmeerimisrakendusteks,
lõpliku sümbolite hulgaga ja sellel põhineva
lausemoodustuse lõpliku reeglite hulgaga ning
nende lausete tõlgendamise süsteemiga
= language that has been devised for logical inferences or programming applications with a finite list of symbols and a finite set of formation rules based on these symbols that define well-formed sentences and also with a system that interprets these sentences

(1b) keerukusteoorias:
lõplike märgijadade, eelkõige binaarjadade hulk
= a set of finite character strings

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Formal_language

http://planetmath.org/language

https://www.csee.umbc.edu/portal/help/theory/lang_def.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language

https://user.phil.hhu.de/~petersen/Riga/print_Folien_Riga_NLT.pdf

https://www.amazon.com/Introduction-Formal-Languages-Automata-dp-1284077241/dp/1284077241/ref=dp_ob_title_bk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!