failure-to-acquire rate

valmetustegur

olemus
ISO/IEC 2382:
valmetõrgete suhteline osa biomeetrilise valmenduse protsesside vaadeldavas hulgas
Märkus 1 Valmendusprotsesside tulemiteks võivad olla
biomeetriateimikud või biomeetrilised etalonid.
Märkus 2 Katsetaja määrab, milliste valmenduste biomeetrilised proovid (või biomeetrilised etalonid) kuuluvad nimetatud hulka, ja millised on kriteeriumid otsustamiseks, et biomeetrilise valmenduse protsess on nurjunud.
Märkus 3 Nimetatud osakaal on nurjunud protsesside arv jagatuna biomeetrilise valmenduse protsesside koguarvuga vaadeldavas hulgas.
= proportion of a specified set of biometric acquisition processes that were failures to acquire
Note 1.The results of the biometric acquisition processes may be biometric probes or biometric references.
Note 2. The experimenter specifies which biometric probe (or biometric reference) which acquisitions are in the set as well as the criteria for deeming that a biometric acquisition process has failed.
Note 3. The proportion is the number of processes that failed divided by the total number of biometric acquisition processes within the specified set.


ISO/IEC TR 24741:
kasutuskõlbliku biomeetrilise proovi saamise
nurjumisega operatsioonide protsentosa süsteemis

ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
piisava kvaliteediga kujutise või signaali
hõive või leidmise nurjumisega
kontrolli- või tuvastuskatsete suhteline osa süsteemis
= proportion of verification or identification attempts for which the system fails to capture or locate an image or signal of sufficient quality

ülevaateid
https://www.bromba.com/knowhow/BiometricFailureRates.htm

Toimub laadimine

failure-to-acquire rate

valmetustegur

olemus
ISO/IEC 2382:
valmetõrgete suhteline osa biomeetrilise valmenduse protsesside vaadeldavas hulgas
Märkus 1 Valmendusprotsesside tulemiteks võivad olla
biomeetriateimikud või biomeetrilised etalonid.
Märkus 2 Katsetaja määrab, milliste valmenduste biomeetrilised proovid (või biomeetrilised etalonid) kuuluvad nimetatud hulka, ja millised on kriteeriumid otsustamiseks, et biomeetrilise valmenduse protsess on nurjunud.
Märkus 3 Nimetatud osakaal on nurjunud protsesside arv jagatuna biomeetrilise valmenduse protsesside koguarvuga vaadeldavas hulgas.
= proportion of a specified set of biometric acquisition processes that were failures to acquire
Note 1.The results of the biometric acquisition processes may be biometric probes or biometric references.
Note 2. The experimenter specifies which biometric probe (or biometric reference) which acquisitions are in the set as well as the criteria for deeming that a biometric acquisition process has failed.
Note 3. The proportion is the number of processes that failed divided by the total number of biometric acquisition processes within the specified set.


ISO/IEC TR 24741:
kasutuskõlbliku biomeetrilise proovi saamise
nurjumisega operatsioonide protsentosa süsteemis

ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
piisava kvaliteediga kujutise või signaali
hõive või leidmise nurjumisega
kontrolli- või tuvastuskatsete suhteline osa süsteemis
= proportion of verification or identification attempts for which the system fails to capture or locate an image or signal of sufficient quality

ülevaateid
https://www.bromba.com/knowhow/BiometricFailureRates.htm

Palun oodake...

Tõrge

failure-to-acquire rate

valmetustegur

olemus
ISO/IEC 2382:
valmetõrgete suhteline osa biomeetrilise valmenduse protsesside vaadeldavas hulgas
Märkus 1 Valmendusprotsesside tulemiteks võivad olla
biomeetriateimikud või biomeetrilised etalonid.
Märkus 2 Katsetaja määrab, milliste valmenduste biomeetrilised proovid (või biomeetrilised etalonid) kuuluvad nimetatud hulka, ja millised on kriteeriumid otsustamiseks, et biomeetrilise valmenduse protsess on nurjunud.
Märkus 3 Nimetatud osakaal on nurjunud protsesside arv jagatuna biomeetrilise valmenduse protsesside koguarvuga vaadeldavas hulgas.
= proportion of a specified set of biometric acquisition processes that were failures to acquire
Note 1.The results of the biometric acquisition processes may be biometric probes or biometric references.
Note 2. The experimenter specifies which biometric probe (or biometric reference) which acquisitions are in the set as well as the criteria for deeming that a biometric acquisition process has failed.
Note 3. The proportion is the number of processes that failed divided by the total number of biometric acquisition processes within the specified set.


ISO/IEC TR 24741:
kasutuskõlbliku biomeetrilise proovi saamise
nurjumisega operatsioonide protsentosa süsteemis

ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
piisava kvaliteediga kujutise või signaali
hõive või leidmise nurjumisega
kontrolli- või tuvastuskatsete suhteline osa süsteemis
= proportion of verification or identification attempts for which the system fails to capture or locate an image or signal of sufficient quality

ülevaateid
https://www.bromba.com/knowhow/BiometricFailureRates.htm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!