AKIT
English Eesti

biometric acquisition process (1)

biomeetrilise valmenduse protsess, biomeetriavalmenduse protsess

olemus
ISO/IEC 2382: biomeetrilise hõive protsess ja lisatöötlus sobiva(te) biomeetrilis(t)e proovi(de) saamiseks, kooskõlas määratletud poliitikaga (mis määrab ka protsessi lõpp-punkti)
- võib sisaldada segmentimist, kvaliteedikujundust ja muid eeltöötluse samme
- võib ühe biomeetrilise hõivega luua mitu biomeetrilist proovi, igaüks neist seotud ühe biomeetrikuga (näiteks: neli sõrmejälge mitmikkujutisel, kolme inimese kolm segmenditud näoproovi hõivatud fotol)