AKIT
English Eesti

biometric capture process

biomeetrilise hõive protsess, biomeetriahõiveprotsess

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC TR 24741:
biomeetriku(te)st tuleneva signaali
kogumise või taotleminee ja
biomeetriliseks prooviks muundamine
- signaali võib biomeetrik ise tekitada
või mujaltekitatut mõjutada
- iga kogutud signaal
võib olla pärit eri esitusest
- protsess võib sisaldada üht hõivurit
või ajas ja ruumis hajusana
olla ühegi määratletava hõivurita

vt ka
- biomeetriline hõive