AKIT
English Eesti

ICAO

ICAO, Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon

(= International Civil Aviation Organization)

olemus
ÜRO eriorganisatsioon rahvusvahelise lennuliikluse ja selle turvalisuse arendamiseks
- loodud1944-1947
- üks olulisi turbe tehnoloogia arendajaid

veebisait
http://www.icao.int