AKIT
English Eesti

Internet

Internet

(< interconnected networks,
"kokkuühendatud võrgud";
kohati levitatav etümoloogia
"international network"
on ilukirjanduslik omalooming)

Õ:(i) oskuskeeles tuleks vältida
selle pärisnime kirjutamist
väikese algustähega,
inglise keeles aga tähistab
väiketäheline kuju suvalist võrgustikku
(ii) tautoloogiline "internetivõrk"
kuulub halba ajalehekeelde
(iii) "ilmavõrke" (= globaalvõrke) on palju

olemus
ISO/IEC 27032 jpt:
nimeline globaalne avalik võrgustik,
mis põhineb TCP/IP-mudelil

ISO/IEC 27033 jt: kokkuühendatud avalike võrkude ülemaailmne süsteem

päritolu ja nimi
algselt (1969) ARPA (tulevase DARPA)
loodud ARPANET, seejärel DARPANET

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=h8K49dD52WA

https://internethalloffame.org/brief-history-internet

http://www.ibiblio.org/pioneers/

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/internet_milestones_pioneers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization_of_Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_governance

https://ftms.edu.my/v2/wp-content/uploads/2019/02/csca0101_ch09.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_Internet

https://cyber.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

https://rm.coe.int/internet-literacy-handbook/1680766c85

https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/

https://www.monitis.com/blog/what-will-the-future-internet-look-like/

https://research.ngi.eu/longreads/a-vision-for-the-future-internet-a-summary/

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/222205/internet-futures.pdf

kirjandust
https://www.springer.com/gp/book/9781402072901

vt ka
- nett
- riigivõrk
- TCP/IP-mudel