Internet

Internet

(< interconnected networks, "kokkuühendatud võrgud";
kohati levitatav etümoloogia "international network"
on ilukirjanduslik omalooming)

Õ: (i) oskuskeeles tuleks vältida selle pärisnime kirjutamist
väikese algustähega, inglise keeles aga tähistab
väiketäheline kuju suvalist võrgustikku üldnimena
(ii) tautoloogiline "internetivõrk" kuulub halba meediakeelde
(iii) "ilmavõrke" (= globaalvõrke) on palju

olemus
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Internet-and-internet-2

ISO/IEC 2382:
mitut tüüpi sideteenuseid andva globaalvõrgu nimi;
nende teenuste hulka kuuluvad peamiselt isikutevaheline sõnumiside, raalkonverentsid, failiedastus ja dokumente sisaldavate failide vaatamine
= name of a global area network, which provides several types of communication services
Note. These services comprise mainly: interpersonal messaging, computer conferences, file transfer, and consulting of files containing documents.


ISO/IEC/IEEE 24765:
ülemaailmselt omavahel seotud arvutisüsteemid ja andmeedastust võimaldavate lüüside abil kokkuühendatud võrgud
= worldwide interlinked computer systems and networks connected by gateways that enable the transfer of data between them

ISO/IEC 27032:
kokkuühendatud avalike võrkude ülemaailmne süsteem
= global system of inter-connected networks in the public domain

päritolu ja nimi
algselt (1969) ARPA (tulevase DARPA)
loodud ARPANET, seejärel DARPANET

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=h8K49dD52WA

https://internethalloffame.org/brief-history-internet

http://www.ibiblio.org/pioneers/

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/internet_milestones_pioneers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization_of_Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_governance

https://ftms.edu.my/v2/wp-content/uploads/2019/02/csca0101_ch09.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_Internet

https://cyber.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

https://rm.coe.int/internet-literacy-handbook/1680766c85

https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/222205/internet-futures.pdf

https://www.springer.com/gp/book/9781402072901

vt ka
- nett
- riigivõrk
- TCP/IP-mudel

Toimub laadimine

Internet

Internet

(< interconnected networks, "kokkuühendatud võrgud";
kohati levitatav etümoloogia "international network"
on ilukirjanduslik omalooming)

Õ: (i) oskuskeeles tuleks vältida selle pärisnime kirjutamist
väikese algustähega, inglise keeles aga tähistab
väiketäheline kuju suvalist võrgustikku üldnimena
(ii) tautoloogiline "internetivõrk" kuulub halba meediakeelde
(iii) "ilmavõrke" (= globaalvõrke) on palju

olemus
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Internet-and-internet-2

ISO/IEC 2382:
mitut tüüpi sideteenuseid andva globaalvõrgu nimi;
nende teenuste hulka kuuluvad peamiselt isikutevaheline sõnumiside, raalkonverentsid, failiedastus ja dokumente sisaldavate failide vaatamine
= name of a global area network, which provides several types of communication services
Note. These services comprise mainly: interpersonal messaging, computer conferences, file transfer, and consulting of files containing documents.


ISO/IEC/IEEE 24765:
ülemaailmselt omavahel seotud arvutisüsteemid ja andmeedastust võimaldavate lüüside abil kokkuühendatud võrgud
= worldwide interlinked computer systems and networks connected by gateways that enable the transfer of data between them

ISO/IEC 27032:
kokkuühendatud avalike võrkude ülemaailmne süsteem
= global system of inter-connected networks in the public domain

päritolu ja nimi
algselt (1969) ARPA (tulevase DARPA)
loodud ARPANET, seejärel DARPANET

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=h8K49dD52WA

https://internethalloffame.org/brief-history-internet

http://www.ibiblio.org/pioneers/

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/internet_milestones_pioneers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization_of_Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_governance

https://ftms.edu.my/v2/wp-content/uploads/2019/02/csca0101_ch09.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_Internet

https://cyber.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

https://rm.coe.int/internet-literacy-handbook/1680766c85

https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/222205/internet-futures.pdf

https://www.springer.com/gp/book/9781402072901

vt ka
- nett
- riigivõrk
- TCP/IP-mudel

Palun oodake...

Tõrge

Internet

Internet

(< interconnected networks, "kokkuühendatud võrgud";
kohati levitatav etümoloogia "international network"
on ilukirjanduslik omalooming)

Õ: (i) oskuskeeles tuleks vältida selle pärisnime kirjutamist
väikese algustähega, inglise keeles aga tähistab
väiketäheline kuju suvalist võrgustikku üldnimena
(ii) tautoloogiline "internetivõrk" kuulub halba meediakeelde
(iii) "ilmavõrke" (= globaalvõrke) on palju

olemus
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Internet-and-internet-2

ISO/IEC 2382:
mitut tüüpi sideteenuseid andva globaalvõrgu nimi;
nende teenuste hulka kuuluvad peamiselt isikutevaheline sõnumiside, raalkonverentsid, failiedastus ja dokumente sisaldavate failide vaatamine
= name of a global area network, which provides several types of communication services
Note. These services comprise mainly: interpersonal messaging, computer conferences, file transfer, and consulting of files containing documents.


ISO/IEC/IEEE 24765:
ülemaailmselt omavahel seotud arvutisüsteemid ja andmeedastust võimaldavate lüüside abil kokkuühendatud võrgud
= worldwide interlinked computer systems and networks connected by gateways that enable the transfer of data between them

ISO/IEC 27032:
kokkuühendatud avalike võrkude ülemaailmne süsteem
= global system of inter-connected networks in the public domain

päritolu ja nimi
algselt (1969) ARPA (tulevase DARPA)
loodud ARPANET, seejärel DARPANET

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=h8K49dD52WA

https://internethalloffame.org/brief-history-internet

http://www.ibiblio.org/pioneers/

http://www.juliantrubin.com/schooldirectory/internet_milestones_pioneers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization_of_Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_governance

https://ftms.edu.my/v2/wp-content/uploads/2019/02/csca0101_ch09.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_Internet

https://cyber.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

https://rm.coe.int/internet-literacy-handbook/1680766c85

https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/222205/internet-futures.pdf

https://www.springer.com/gp/book/9781402072901

vt ka
- nett
- riigivõrk
- TCP/IP-mudel

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!