AKIT
English Eesti

internet

võrgustik, liitvõrk

(< interconnected networks,
"kokkuühendatud võrgud";
inglise ajalehekeeles võib
tähendada ka Internetti)

Õ:levinud võhiklik kasutamine võrgu
või Interneti tähenduses on eksitav

olemus
ISO/IEC 27033 jm:
kokkuühendatud võrkude kogum

ISO/IEC 27032, termini 4.28 märkus 2:
selles kontekstis tähendab
mingit võrgustikku,
mitte Internetti (mis on määratletud teisiti)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Internetworking

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization_of_Internet

vt ka
- Internet
- võrk (1)
- võrk (2)
- võrkude liitmine