AKIT
English Eesti

network (1)

võrk (1)

Õ:võrgu kõmukeelne nimetamine
võrgustikuks (ekstreemnäide:
"lõi kahest agendist koosneva võrgustiku")
eirab keelt rikastava liite -stik tähendust
(juhe/juhtmestik, leht/lehestik, mägi/mäestik, põõsas/põõsastik, toru/torustik jpt),
niisiis vaesestab keelt ja analüüsivõimet:
- lihtvõrgu suurendamine ei tee teda
liitvõrguks, st võrgustikuks
- iga sidus võrgustik on võrk,
kuid iga võrk pole võrgustik

olemus
ühelaadsete sidemetega ühendatud olemite kogum

Wiktionary:
1. a fabric or structure of fibrous elements attached to each other at regular intervals
2. any interconnected group or system
3. a network of roads crisscrossed the country
4. (broadcasting) a group of affiliated television stations that broadcast common programs from a parent company
5.(computing, Internet) multiple computers and other devices connected together to share information


ISO/IEC 2382:
sõlmede ja neid ühendavate harude kogum
= an arrangement of nodes and interconnecting branches

ISO/IEC 12139, 16500 jt:
kasutajaile ühendusteenuseid andev
kokkuühendatud elementide kogum
= a collection of interconnected elements that provides connection services to users

näiteid
ac network -- vahelduvvooluvõrk
agent network -- agendivõrk
bus network -- siinvõrk
cable network -- kaablivõrk
core network -- tuumvõrk
network load -- võrgu koormus
network of espionage -- spionaaživõrk
power network -- elektrivõrk; energiavõrk
railway network -- raudteevõrk
ring network -- ringvörk
road network -- teedevõrk
sales network -- kaubandusvõrk
social network -- sotsiaalvõrk
star network -- radiaalvõrk, tähtvõrk
stub network -- tupikvõrk
subnetwork -- alamvõrk
television network -- televisioonivõrk

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Network

vt ka
- alamvõrk
- andmevõrk
- andurivõrk
- anonüümvõrk
- arvutivõrk
- automaatikavõrk
- emavõrk
- ennastkaitsev võrk
- esemevõrk, värkvõrk
- ettevõttevõrk
- failivahetusvõrk
- I2P-võrk
- Internet
- IP-pääsuvõrk
- irdvõrk
- isoleeritud alamvõrk
- juhtimisvõrk
- juhuvõrk
- kahjurvõrk
- Kaitseteabevõrk (USA)
- kinnine võrk
- koduvõrk
- kohtvõrk
- koondisevõrk
- kõigevõrk
- kõnevõrk
- käimavõrk, hobuvõrk
- laivõrk
- liitvõrk
- linnakuvõrk
- meevõrk
- mobiilsidevõrk
- neurovõrk
- P2P-zombivõrk
- partnerivõrk
- pealisvõrk
- perimeetervõrk
- personaalvõrk
- pikovõrk
- pilvvõrk
- pimevõrk
- privaatvõrk
- programmeeritav laivõrk
- pääsuvõrk
- raadiokohtvõrk
- raadiopääsuvõrk
- regionaalvõrk
- riigivõrk
- robotvõrk
- salastatud võrk
- salvestusvõrk
- silmusvõrk
- sisevõrk
- sisulevivõrk
- sõbravõrk
- sõidukivõrk
- tarkvõrk
- tavatelefonivõrk
- teabevõrk
- tervisevõrk
- totaalvõrk
- traadita laivõrk
- traadita silmusvõrk
- transportvõrk
- turvaklassvõrk
- tuumvõrk (1), magistraal
- tuumvõrk (2)
- tähtvõrk, radiaalvõrk
- usaldusvõrk
- vanematevõrk
- virtuaalne kohtvõrk
- virtuaalne privaatvõrk
- virtuaalne rakendusevõrk
- virtuaalne salvestusvõrk
- võrdvõrk
- võrgundus
- võrk (2)
- võrk teenusena
- võrkupääsuserver
- võrkuühenduvus
- välisvõrk
- WARP-võrk
- zombivõrk