AKIT
English Eesti

demilitarized zone

demilitaartsoon, perimeetervõrk

olemus
füüsiline ja/või loogiline alamvõrk, mis
eraldab usaldatava võrgu ebausaldatavast,
eriti organisatsiooni sisemise võrgu välisest võrgust,
ning on "neutraalne tsoon", milles asuvad proksid
serverite mõlemapoolse kättesaadavuse võimaldamiseks
ja tulemüürid

ISO/IEC 27033:
perimeetervõrk (ehk varjestatud alamvõrk), mis on
"neutraaltsoonina" paigutatud võrkude vahele
=
perimeter network (also known as a screened sub-net) inserted as a “neutral zone” between networks

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_(computing)

https://www.ijcaonline.org/archives/volume174/number5/shrimali-2017-ijca-915389.pdf

https://www.spiceworks.com/it-security/network-security/articles/what-is-demilitarized-zone/

http://www.infosecwriters.com/Papers/jwebb_network_demilitarized_zone.pdf