duty-bearer

kohustusekandja

olemus
ISO 22300:
isik, kellel on konkreetne kohustus või vastutus
austada, edendada ja ellu viia inimõigusi
ning hoiduda inimõiguste rikkumisest;
enamasti tähendab riiklikke tegutsejaid,
kuid võib hõlmata ka mitteriiklikke;
sõltuvalt kontekstist võivad kohustusekandjaiks olla ka
üksikisikud, kohalikud organisatsioonid, erafirmad,
humanitaarabi andjad ja rahvusvahelised organisatsioonid
=
individual who has a particular obligation or responsibility to respect, promote and realize human rights, and to abstain from human rights violations
Note 1. The term is most commonly used to refer to state actors, but non-state actors can also be considered as duty-bearers.
Note 2. Depending on the context, individuals (e.g. parents), local organizations, private companies, aid donors and international institutions can also be duty-bearers.

Toimub laadimine

duty-bearer

kohustusekandja

olemus
ISO 22300:
isik, kellel on konkreetne kohustus või vastutus
austada, edendada ja ellu viia inimõigusi
ning hoiduda inimõiguste rikkumisest;
enamasti tähendab riiklikke tegutsejaid,
kuid võib hõlmata ka mitteriiklikke;
sõltuvalt kontekstist võivad kohustusekandjaiks olla ka
üksikisikud, kohalikud organisatsioonid, erafirmad,
humanitaarabi andjad ja rahvusvahelised organisatsioonid
=
individual who has a particular obligation or responsibility to respect, promote and realize human rights, and to abstain from human rights violations
Note 1. The term is most commonly used to refer to state actors, but non-state actors can also be considered as duty-bearers.
Note 2. Depending on the context, individuals (e.g. parents), local organizations, private companies, aid donors and international institutions can also be duty-bearers.

Palun oodake...

Tõrge

duty-bearer

kohustusekandja

olemus
ISO 22300:
isik, kellel on konkreetne kohustus või vastutus
austada, edendada ja ellu viia inimõigusi
ning hoiduda inimõiguste rikkumisest;
enamasti tähendab riiklikke tegutsejaid,
kuid võib hõlmata ka mitteriiklikke;
sõltuvalt kontekstist võivad kohustusekandjaiks olla ka
üksikisikud, kohalikud organisatsioonid, erafirmad,
humanitaarabi andjad ja rahvusvahelised organisatsioonid
=
individual who has a particular obligation or responsibility to respect, promote and realize human rights, and to abstain from human rights violations
Note 1. The term is most commonly used to refer to state actors, but non-state actors can also be considered as duty-bearers.
Note 2. Depending on the context, individuals (e.g. parents), local organizations, private companies, aid donors and international institutions can also be duty-bearers.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!