disability (1) *

puue

olemus

näiteid
(i)
ISO/IEC 2382-36:
(digiressursi väljastus) igasugune digiressursi kasutamise takistus, mida kogetakse kasutaja vajaduste ja väljastatava digiressursi kokkusobimatuse tõttu
Märkus 1. Üldhõlbustuse kontekstis on puue mitte isikuomadus, vaid kasutaja ja ta ressursisüsteemi vahekorra tagjärg.
Märkus 2: e-õppe kontekstis tähendab puue kasutaja õpperessursi ja/või selle väljastusmeetodi kokkusobimatust kasutaja vajadustega.
= (digital resource delivery) any obstacle to the use of a digital resource experienced because of a mismatch between the needs of a user and the digital resource delivered
Note 1. Disability in an access for all context is not a personal trait but a consequence of the relationship between the user and their resource system.
Note 2. In an e-learning context, disability refers to a mismatch between the needs of a learner and both the educational resource and/ or the method of delivery.

(ii)
(meditsiini seisukohalt) igasugune (traumast tulenev) võime piirang või võimetus mingi tegevuse sooritamiseks sellisel viisil või sellistes piires, mida loetakse inimolendi puhul normaalseks
Märkus 1. See puude määratlus on lisatud tagamaks., et teenindataks kasutajaid, kellel võivad olla "seaduslikud õigused" tehnilistele abivahenditele.
Märkus 2. On üle võetud Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni dokumendist A29/INFDOCI/1 (Genf, Šveits, 1976).
= (medical perspective) any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner, or within the range, considered normal for a human being
Note 1. This definition of “disability” is included to ensure that users who may have “legal rights” to assistive technologies are served.
Note 2. Adapted from World Health Organization Document A29/INFDOCI/1, Geneva, Switzerland, 1976.

Toimub laadimine

disability (1) *

puue

olemus

näiteid
(i)
ISO/IEC 2382-36:
(digiressursi väljastus) igasugune digiressursi kasutamise takistus, mida kogetakse kasutaja vajaduste ja väljastatava digiressursi kokkusobimatuse tõttu
Märkus 1. Üldhõlbustuse kontekstis on puue mitte isikuomadus, vaid kasutaja ja ta ressursisüsteemi vahekorra tagjärg.
Märkus 2: e-õppe kontekstis tähendab puue kasutaja õpperessursi ja/või selle väljastusmeetodi kokkusobimatust kasutaja vajadustega.
= (digital resource delivery) any obstacle to the use of a digital resource experienced because of a mismatch between the needs of a user and the digital resource delivered
Note 1. Disability in an access for all context is not a personal trait but a consequence of the relationship between the user and their resource system.
Note 2. In an e-learning context, disability refers to a mismatch between the needs of a learner and both the educational resource and/ or the method of delivery.

(ii)
(meditsiini seisukohalt) igasugune (traumast tulenev) võime piirang või võimetus mingi tegevuse sooritamiseks sellisel viisil või sellistes piires, mida loetakse inimolendi puhul normaalseks
Märkus 1. See puude määratlus on lisatud tagamaks., et teenindataks kasutajaid, kellel võivad olla "seaduslikud õigused" tehnilistele abivahenditele.
Märkus 2. On üle võetud Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni dokumendist A29/INFDOCI/1 (Genf, Šveits, 1976).
= (medical perspective) any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner, or within the range, considered normal for a human being
Note 1. This definition of “disability” is included to ensure that users who may have “legal rights” to assistive technologies are served.
Note 2. Adapted from World Health Organization Document A29/INFDOCI/1, Geneva, Switzerland, 1976.

Palun oodake...

Tõrge

disability (1) *

puue

olemus

näiteid
(i)
ISO/IEC 2382-36:
(digiressursi väljastus) igasugune digiressursi kasutamise takistus, mida kogetakse kasutaja vajaduste ja väljastatava digiressursi kokkusobimatuse tõttu
Märkus 1. Üldhõlbustuse kontekstis on puue mitte isikuomadus, vaid kasutaja ja ta ressursisüsteemi vahekorra tagjärg.
Märkus 2: e-õppe kontekstis tähendab puue kasutaja õpperessursi ja/või selle väljastusmeetodi kokkusobimatust kasutaja vajadustega.
= (digital resource delivery) any obstacle to the use of a digital resource experienced because of a mismatch between the needs of a user and the digital resource delivered
Note 1. Disability in an access for all context is not a personal trait but a consequence of the relationship between the user and their resource system.
Note 2. In an e-learning context, disability refers to a mismatch between the needs of a learner and both the educational resource and/ or the method of delivery.

(ii)
(meditsiini seisukohalt) igasugune (traumast tulenev) võime piirang või võimetus mingi tegevuse sooritamiseks sellisel viisil või sellistes piires, mida loetakse inimolendi puhul normaalseks
Märkus 1. See puude määratlus on lisatud tagamaks., et teenindataks kasutajaid, kellel võivad olla "seaduslikud õigused" tehnilistele abivahenditele.
Märkus 2. On üle võetud Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni dokumendist A29/INFDOCI/1 (Genf, Šveits, 1976).
= (medical perspective) any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner, or within the range, considered normal for a human being
Note 1. This definition of “disability” is included to ensure that users who may have “legal rights” to assistive technologies are served.
Note 2. Adapted from World Health Organization Document A29/INFDOCI/1, Geneva, Switzerland, 1976.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!