decision tree

otsustuspuu

olemus
hargstruktuuriga mudel, mis esitab
otsuseid ja nende võimalikke tagajärgi
= a decision support tool that uses a tree-like model of decisions and their possible consequences

ISO/IEC 22989:
mudel, mille puhul on järeldused kodeeritud radadena puustruktuuri juurest leheni
= model for which inference is encoded as paths from the root to a leaf node in a tree structure

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/28634/decision-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/decision-tree/

https://blog.paperspace.com/decision-trees/

https://builtin.com/data-science/classification-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning

Toimub laadimine

decision tree

otsustuspuu

olemus
hargstruktuuriga mudel, mis esitab
otsuseid ja nende võimalikke tagajärgi
= a decision support tool that uses a tree-like model of decisions and their possible consequences

ISO/IEC 22989:
mudel, mille puhul on järeldused kodeeritud radadena puustruktuuri juurest leheni
= model for which inference is encoded as paths from the root to a leaf node in a tree structure

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/28634/decision-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/decision-tree/

https://blog.paperspace.com/decision-trees/

https://builtin.com/data-science/classification-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning

Palun oodake...

Tõrge

decision tree

otsustuspuu

olemus
hargstruktuuriga mudel, mis esitab
otsuseid ja nende võimalikke tagajärgi
= a decision support tool that uses a tree-like model of decisions and their possible consequences

ISO/IEC 22989:
mudel, mille puhul on järeldused kodeeritud radadena puustruktuuri juurest leheni
= model for which inference is encoded as paths from the root to a leaf node in a tree structure

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/28634/decision-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/decision-tree/

https://blog.paperspace.com/decision-trees/

https://builtin.com/data-science/classification-tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!