durability (3)

kestvus

Õ: ajavahemik on kestus

olemus
ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime täita nõutavat funktsiooni
ettemääratud kasutamis- ja hooldustingimustes
kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni,
milleks võib olla näiteks kasuliku eluea lõpp või
ebasobivus majanduslikel või tehnilistel põhjustel
=
the ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached
Note. A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.


vt ka
- kestlikkus (1)
- kestlikkus (2)
- püsivus (1)
- püsivus (2)
- püsivus (3)
- vastupidavus

Toimub laadimine

durability (3)

kestvus

Õ: ajavahemik on kestus

olemus
ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime täita nõutavat funktsiooni
ettemääratud kasutamis- ja hooldustingimustes
kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni,
milleks võib olla näiteks kasuliku eluea lõpp või
ebasobivus majanduslikel või tehnilistel põhjustel
=
the ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached
Note. A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.


vt ka
- kestlikkus (1)
- kestlikkus (2)
- püsivus (1)
- püsivus (2)
- püsivus (3)
- vastupidavus

Palun oodake...

Tõrge

durability (3)

kestvus

Õ: ajavahemik on kestus

olemus
ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime täita nõutavat funktsiooni
ettemääratud kasutamis- ja hooldustingimustes
kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni,
milleks võib olla näiteks kasuliku eluea lõpp või
ebasobivus majanduslikel või tehnilistel põhjustel
=
the ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached
Note. A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.


vt ka
- kestlikkus (1)
- kestlikkus (2)
- püsivus (1)
- püsivus (2)
- püsivus (3)
- vastupidavus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!