AKIT
English Eesti

functional unit

funktsionaalüksus

olemus
mudelites ja määratlustes kasutatav vahendi üldistis

ISO/IEC 2382: ettemääratud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara- ja/või tarkvaraolem