fault tolerance

rikketaluvus

olemus
käideldavust suurendav eesmärk
süsteemi väljatöötamisel:
süsteemi töövõime säilimine selliste intsidentide puhul,
mis võivad põhjustada tõrke või väljalangemise

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime
jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral
= ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors

ISO/IEC 25010:
määr, mille ulatuses süsteem, toode või komponent
töötab kavatsetud viisil,
hoolimata ta riistvarariketest või tarkvaradefektidest
= degree to which a system, product or component operates as intended despite the presence of hardware or software faults

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault_tolerance

http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/09/critsysfinal6.pdf

http://www.ejbtutorial.com/lectures/jussi/DistSys-08f-5.pdf

http://web.cs.ucla.edu/~rennels/article98.pdf

http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn289.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/pdfs/chp08.pdf

http://spdp.di.unimi.it/papers/JPCISWeb.pdf

http://www.ijcee.org/vol10/964-T107.pdf

https://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-07/Luiz_Ramos/Whitepaper/bh-eu-07-luiz_ramos-WP.pdf

https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-479.pdf

vt ka
- tõrkekindel
- tõrkemahe
- tõrketurvaline

Toimub laadimine

fault tolerance

rikketaluvus

olemus
käideldavust suurendav eesmärk
süsteemi väljatöötamisel:
süsteemi töövõime säilimine selliste intsidentide puhul,
mis võivad põhjustada tõrke või väljalangemise

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime
jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral
= ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors

ISO/IEC 25010:
määr, mille ulatuses süsteem, toode või komponent
töötab kavatsetud viisil,
hoolimata ta riistvarariketest või tarkvaradefektidest
= degree to which a system, product or component operates as intended despite the presence of hardware or software faults

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault_tolerance

http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/09/critsysfinal6.pdf

http://www.ejbtutorial.com/lectures/jussi/DistSys-08f-5.pdf

http://web.cs.ucla.edu/~rennels/article98.pdf

http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn289.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/pdfs/chp08.pdf

http://spdp.di.unimi.it/papers/JPCISWeb.pdf

http://www.ijcee.org/vol10/964-T107.pdf

https://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-07/Luiz_Ramos/Whitepaper/bh-eu-07-luiz_ramos-WP.pdf

https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-479.pdf

vt ka
- tõrkekindel
- tõrkemahe
- tõrketurvaline

Palun oodake...

Tõrge

fault tolerance

rikketaluvus

olemus
käideldavust suurendav eesmärk
süsteemi väljatöötamisel:
süsteemi töövõime säilimine selliste intsidentide puhul,
mis võivad põhjustada tõrke või väljalangemise

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime
jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral
= ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors

ISO/IEC 25010:
määr, mille ulatuses süsteem, toode või komponent
töötab kavatsetud viisil,
hoolimata ta riistvarariketest või tarkvaradefektidest
= degree to which a system, product or component operates as intended despite the presence of hardware or software faults

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fault_tolerance

http://www.cs.swan.ac.uk/~csetzer/lectures/critsys/09/critsysfinal6.pdf

http://www.ejbtutorial.com/lectures/jussi/DistSys-08f-5.pdf

http://web.cs.ucla.edu/~rennels/article98.pdf

http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn289.pdf

https://u.cs.biu.ac.il/~ariel/download/ds590/pdfs/chp08.pdf

http://spdp.di.unimi.it/papers/JPCISWeb.pdf

http://www.ijcee.org/vol10/964-T107.pdf

https://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-07/Luiz_Ramos/Whitepaper/bh-eu-07-luiz_ramos-WP.pdf

https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-479.pdf

vt ka
- tõrkekindel
- tõrkemahe
- tõrketurvaline

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!