AKIT
English Eesti

failsoft

tõrkemahe

olemus
tõrkemahe on süsteem, mis tõrke korral jääb täitma olulisemaid funktsioone, välja langevad vähem olulised; seda aitab saavutada rikketaluvus

vt ka
- tõrkekindel
- tõrketurvaline