AKIT
English Eesti

failsoft

tõrkemahe

olemus
tõrkemahe on süsteem, mis
tõrke korral jääb täitma olulisemaid funktsioone,
välja langevad vähem olulised;
seda aitab saavutada rikketaluvus

määratlusi
ISO/IEC 2382:
tõrkemahe on funktsionaalüksus,
mis tõrgete või lubamatute käsioperatsioonide puhul
jääb tööle väiksemate võimetega

https://www.webopedia.com/TERM/F/fail_soft.html

https://en.wiktionary.org/wiki/failsoft

https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/fail-soft/

vt ka
- tõrkekindel
- tõrketurvaline