false match rate

väärühtivustegur

olemus
väärühtivuse suhteline osa ühtivusotsustustes

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37
väärühtivuse tulemusega täielike biomeetrilise võõrvõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärühtivuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise võõrvõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 Eritähelepanu vajavad võrdlused alljärgnevate vahel (vt ISO/IEC 19795-1):
— identsed kaksikud;
— sama isiku erinevad, kuid omavahel seotud biomeetrikud, näiteks vasaku ja parema käe topograafia.
Märkus 3 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric non-mated comparison trial that result in a false match
Note 1. The value computed for the false match rate depends on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric non-mated comparison trials.
Note 2. Comparisons between the following require proper consideration (see ISO/IEC 19795-1): identical twins;
different, but related biometric characteristics from the same individual, such as left and right-hand topography.
Note 3. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19784:
sellise tõenäosuse mõõt,
millega biomeetrilise passitamise protsess
tuvastab isiku vääralt või ei suuda välistada petist
= measure of the probability that a biometric matching process will incorrectly identify an individual or will fail to reject an impostor

ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795:
passiivpettekatsetest pärit ja
teise isiku malliga võrdlemisel
ekslikult ühtivaiks kulutatud proovide suhteline osa
= proportion of zero-effort impostor attempt samples falsely declared to match the compared non-self template

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt ühtivaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

näiteid
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/it-e-government/content-section-4.5

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Toimub laadimine

false match rate

väärühtivustegur

olemus
väärühtivuse suhteline osa ühtivusotsustustes

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37
väärühtivuse tulemusega täielike biomeetrilise võõrvõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärühtivuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise võõrvõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 Eritähelepanu vajavad võrdlused alljärgnevate vahel (vt ISO/IEC 19795-1):
— identsed kaksikud;
— sama isiku erinevad, kuid omavahel seotud biomeetrikud, näiteks vasaku ja parema käe topograafia.
Märkus 3 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric non-mated comparison trial that result in a false match
Note 1. The value computed for the false match rate depends on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric non-mated comparison trials.
Note 2. Comparisons between the following require proper consideration (see ISO/IEC 19795-1): identical twins;
different, but related biometric characteristics from the same individual, such as left and right-hand topography.
Note 3. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19784:
sellise tõenäosuse mõõt,
millega biomeetrilise passitamise protsess
tuvastab isiku vääralt või ei suuda välistada petist
= measure of the probability that a biometric matching process will incorrectly identify an individual or will fail to reject an impostor

ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795:
passiivpettekatsetest pärit ja
teise isiku malliga võrdlemisel
ekslikult ühtivaiks kulutatud proovide suhteline osa
= proportion of zero-effort impostor attempt samples falsely declared to match the compared non-self template

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt ühtivaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

näiteid
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/it-e-government/content-section-4.5

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Palun oodake...

Tõrge

false match rate

väärühtivustegur

olemus
väärühtivuse suhteline osa ühtivusotsustustes

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37
väärühtivuse tulemusega täielike biomeetrilise võõrvõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärühtivuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise võõrvõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 Eritähelepanu vajavad võrdlused alljärgnevate vahel (vt ISO/IEC 19795-1):
— identsed kaksikud;
— sama isiku erinevad, kuid omavahel seotud biomeetrikud, näiteks vasaku ja parema käe topograafia.
Märkus 3 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric non-mated comparison trial that result in a false match
Note 1. The value computed for the false match rate depends on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric non-mated comparison trials.
Note 2. Comparisons between the following require proper consideration (see ISO/IEC 19795-1): identical twins;
different, but related biometric characteristics from the same individual, such as left and right-hand topography.
Note 3. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19784:
sellise tõenäosuse mõõt,
millega biomeetrilise passitamise protsess
tuvastab isiku vääralt või ei suuda välistada petist
= measure of the probability that a biometric matching process will incorrectly identify an individual or will fail to reject an impostor

ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795:
passiivpettekatsetest pärit ja
teise isiku malliga võrdlemisel
ekslikult ühtivaiks kulutatud proovide suhteline osa
= proportion of zero-effort impostor attempt samples falsely declared to match the compared non-self template

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt ühtivaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

näiteid
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/it-e-government/content-section-4.5

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!