feasibility

teostuvus, teostatavus

olemus
teokstegemise võimalikkus ja/või otstarbekus:
- kvalitatiivne (teostuv/teostumatu) või
- kvantitatiivne (teostuvuse määr)
- teostamisobjekt on abstraktne (projekt, lahendus, kavand,
algoritm, protsess, plaan, muudatus, ümberkorraldus, muu kavandatu või teoreetiline)

Wictionary:
The state of being feasible or possible.

Merriam-Webster:
1: capable of being done or carried out
// a feasible plan
2: capable of being used or dealt with successfully : SUITABLE
3: REASONABLE, LIKELY


ISO/IEC/IEEE 24765:
määr, mille ulatuses saab teostada
süsteemi- või komponendinõudeid, -kavandeid või -plaane
kehtivatel tingimustel
= degree to which the requirements, design, or plans for a system or component can be implemented under existing constraint

alaliigid
teostuvusel on rohkeid aspekte ja
neist tulenevaid alaliike, mille asjakohasus
sõltub konkreetsest olukorrast; näiteks
tehniline, ajaline, majanduslik, kultuuriline, õiguslik, eetiline, ressursiline, tegevuslik, turustuslik, kinnisvaraline

näiteid
economic feasibility -- majandulik põhjendatus
feasibility evaluation -- teostuvuse hindamine
feasibility of plan -- plaani reaalsus
marketing feasibility --
-- turustatavus; kaubalisus; konkurentsivõime

vt ka
- teostuvusuuring

Toimub laadimine

feasibility

teostuvus, teostatavus

olemus
teokstegemise võimalikkus ja/või otstarbekus:
- kvalitatiivne (teostuv/teostumatu) või
- kvantitatiivne (teostuvuse määr)
- teostamisobjekt on abstraktne (projekt, lahendus, kavand,
algoritm, protsess, plaan, muudatus, ümberkorraldus, muu kavandatu või teoreetiline)

Wictionary:
The state of being feasible or possible.

Merriam-Webster:
1: capable of being done or carried out
// a feasible plan
2: capable of being used or dealt with successfully : SUITABLE
3: REASONABLE, LIKELY


ISO/IEC/IEEE 24765:
määr, mille ulatuses saab teostada
süsteemi- või komponendinõudeid, -kavandeid või -plaane
kehtivatel tingimustel
= degree to which the requirements, design, or plans for a system or component can be implemented under existing constraint

alaliigid
teostuvusel on rohkeid aspekte ja
neist tulenevaid alaliike, mille asjakohasus
sõltub konkreetsest olukorrast; näiteks
tehniline, ajaline, majanduslik, kultuuriline, õiguslik, eetiline, ressursiline, tegevuslik, turustuslik, kinnisvaraline

näiteid
economic feasibility -- majandulik põhjendatus
feasibility evaluation -- teostuvuse hindamine
feasibility of plan -- plaani reaalsus
marketing feasibility --
-- turustatavus; kaubalisus; konkurentsivõime

vt ka
- teostuvusuuring

Palun oodake...

Tõrge

feasibility

teostuvus, teostatavus

olemus
teokstegemise võimalikkus ja/või otstarbekus:
- kvalitatiivne (teostuv/teostumatu) või
- kvantitatiivne (teostuvuse määr)
- teostamisobjekt on abstraktne (projekt, lahendus, kavand,
algoritm, protsess, plaan, muudatus, ümberkorraldus, muu kavandatu või teoreetiline)

Wictionary:
The state of being feasible or possible.

Merriam-Webster:
1: capable of being done or carried out
// a feasible plan
2: capable of being used or dealt with successfully : SUITABLE
3: REASONABLE, LIKELY


ISO/IEC/IEEE 24765:
määr, mille ulatuses saab teostada
süsteemi- või komponendinõudeid, -kavandeid või -plaane
kehtivatel tingimustel
= degree to which the requirements, design, or plans for a system or component can be implemented under existing constraint

alaliigid
teostuvusel on rohkeid aspekte ja
neist tulenevaid alaliike, mille asjakohasus
sõltub konkreetsest olukorrast; näiteks
tehniline, ajaline, majanduslik, kultuuriline, õiguslik, eetiline, ressursiline, tegevuslik, turustuslik, kinnisvaraline

näiteid
economic feasibility -- majandulik põhjendatus
feasibility evaluation -- teostuvuse hindamine
feasibility of plan -- plaani reaalsus
marketing feasibility --
-- turustatavus; kaubalisus; konkurentsivõime

vt ka
- teostuvusuuring

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!