failure-to-enrol rate

liikmestamatustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
liikmestustõrkega lõppenud tehingute osakaal vaadeldavas biomeetrilise liikmestuse tehingute hulgas
Märkus 1 Nimetaja põhinemine biomeetrilise liikmestuse tehingute arvul võib anda tulemuseks suurema väärtuse kui ta põhinemine biomeetriahõivesubjektide arvul.
Märkus 2 Kui liikmestamatustegur peab arvestama ainult neid tehinguid, mille lõpuleviimine nurjus esitatud biomeetriaandmete kvaliteedi tõttu, ei tohiks nimetajas arvestada neid tehinguid, mis nurjusid biomeetriavälistel põhjustel (näiteks polnud nõuetekohased ea või kodakondsuse tõttu).
= proportion of a specified set of biometric enrolment transactions that resulted in a failure to enrol
Note 1. Basing the denominator on the number of biometric enrolment transactions can result in a higher value than basing it on the number of biometric capture subjects.
Note 2. If the FTER is to measure solely transactions that fail to complete due to quality of the submitted biometric data, the denominator should not include transactions that fail due to non-biometric reasons (i.e. lack of eligibility due to age or citizenship).


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
üldkogumi suhteline osa, mille puhul süsteem ei suuda
liikmestusprotsessi lõpule viia:
vaatluslik tegur mõõdetakse testrühma liikmestustega ja
prognoosväärtus kehtib kogu siht-üldkogumi kohta
=
proportion of the population for whom the system fails to complete the enrolment process
Note. The observed failure-to-enrol rate is measured on test crew enrolments. The predicted/expected failure-to-enrol-rate will apply to the entire target population.


näiteid (testimistulemusena)
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/4b959827a8ceef8edd3f28a524500183105ee3ab/9-Table2-1.png

vt ka
- liikmestustõrge

Toimub laadimine

failure-to-enrol rate

liikmestamatustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
liikmestustõrkega lõppenud tehingute osakaal vaadeldavas biomeetrilise liikmestuse tehingute hulgas
Märkus 1 Nimetaja põhinemine biomeetrilise liikmestuse tehingute arvul võib anda tulemuseks suurema väärtuse kui ta põhinemine biomeetriahõivesubjektide arvul.
Märkus 2 Kui liikmestamatustegur peab arvestama ainult neid tehinguid, mille lõpuleviimine nurjus esitatud biomeetriaandmete kvaliteedi tõttu, ei tohiks nimetajas arvestada neid tehinguid, mis nurjusid biomeetriavälistel põhjustel (näiteks polnud nõuetekohased ea või kodakondsuse tõttu).
= proportion of a specified set of biometric enrolment transactions that resulted in a failure to enrol
Note 1. Basing the denominator on the number of biometric enrolment transactions can result in a higher value than basing it on the number of biometric capture subjects.
Note 2. If the FTER is to measure solely transactions that fail to complete due to quality of the submitted biometric data, the denominator should not include transactions that fail due to non-biometric reasons (i.e. lack of eligibility due to age or citizenship).


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
üldkogumi suhteline osa, mille puhul süsteem ei suuda
liikmestusprotsessi lõpule viia:
vaatluslik tegur mõõdetakse testrühma liikmestustega ja
prognoosväärtus kehtib kogu siht-üldkogumi kohta
=
proportion of the population for whom the system fails to complete the enrolment process
Note. The observed failure-to-enrol rate is measured on test crew enrolments. The predicted/expected failure-to-enrol-rate will apply to the entire target population.


näiteid (testimistulemusena)
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/4b959827a8ceef8edd3f28a524500183105ee3ab/9-Table2-1.png

vt ka
- liikmestustõrge

Palun oodake...

Tõrge

failure-to-enrol rate

liikmestamatustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
liikmestustõrkega lõppenud tehingute osakaal vaadeldavas biomeetrilise liikmestuse tehingute hulgas
Märkus 1 Nimetaja põhinemine biomeetrilise liikmestuse tehingute arvul võib anda tulemuseks suurema väärtuse kui ta põhinemine biomeetriahõivesubjektide arvul.
Märkus 2 Kui liikmestamatustegur peab arvestama ainult neid tehinguid, mille lõpuleviimine nurjus esitatud biomeetriaandmete kvaliteedi tõttu, ei tohiks nimetajas arvestada neid tehinguid, mis nurjusid biomeetriavälistel põhjustel (näiteks polnud nõuetekohased ea või kodakondsuse tõttu).
= proportion of a specified set of biometric enrolment transactions that resulted in a failure to enrol
Note 1. Basing the denominator on the number of biometric enrolment transactions can result in a higher value than basing it on the number of biometric capture subjects.
Note 2. If the FTER is to measure solely transactions that fail to complete due to quality of the submitted biometric data, the denominator should not include transactions that fail due to non-biometric reasons (i.e. lack of eligibility due to age or citizenship).


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
üldkogumi suhteline osa, mille puhul süsteem ei suuda
liikmestusprotsessi lõpule viia:
vaatluslik tegur mõõdetakse testrühma liikmestustega ja
prognoosväärtus kehtib kogu siht-üldkogumi kohta
=
proportion of the population for whom the system fails to complete the enrolment process
Note. The observed failure-to-enrol rate is measured on test crew enrolments. The predicted/expected failure-to-enrol-rate will apply to the entire target population.


näiteid (testimistulemusena)
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/4b959827a8ceef8edd3f28a524500183105ee3ab/9-Table2-1.png

vt ka
- liikmestustõrge

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!