AKIT
English Eesti

failure to enrol

liikmestuse nurjumine, liikmestustõrge

ISO/IEC 2382, 30124: liikmestusõigusega biomeetriahõivesubjekti kohta kooskõlas biomeetrilise liikmestuse poliitikaga biomeetrialiikmekirje loomise ja salvestuse nurjumine; nurjumiseks ei loeta liikmestamata jäämist liikmestusõiguse puudumisel

ISO 19092: etalonmalli genereerimiseks piisava ühe või mitme biomeetrilise proovi hõive või ühest või mitmest biomeetrilisest proovist biomeetriaandmete ekstraktimise nurjumine biomeetriasüsteemis