AKIT
English Eesti

failure to acquire (1)

valmenduse nurjumine, valmetõrge

olemus biomeetrias
ISO/IEC 2382: võimatus kasutada andmehõive protsessi tulemeid järgnevaks võrdluseks
- võib juhtuda siis, kui hõivatud andmed ei vasta töötluse süsteemipoliitika nõuetele
- saab juhtuda ainult eduka, st hõivetõrketa hõive korral
- põhjus võib olla proovi halb kvaliteet, algoritmi defekt või biomeetriku väljumine süsteemi tööpiirkonnast

ISO 19092: etalonmalli genereerimiseks või etaloniga võrdlemiseks piisava biomeetrilise proovi hõive või biomeetrilisest proovist biomeetriaandmete ekstraktimise nurjumine biomeetriasüsteemis