AKIT
English Eesti

biometric data

biomeetriaandmed, biomeetrilised andmed

ISO/IEC 2382: iomeetriline proov või proovide agregaat ükskõik millises töötlusjärgus, näiteks biomeetriline etalon, biomeetriateimik, biomeetriline erisus või biomeetriline omadus; ei tarvitse olla seotud konkreetse isikuga (näiteks universaalne taustamudel)

ISO/IEC 19794: biomeetriline proov ükskõik millises töötlusjärgus, biomeetriline etalon, biomeetriline erisus või biomeetriline omadus; näiteks anduriandmed, kujutiseandmed, käitumisandmed, erisusandmed

ISO/IEC 24713: biomeetrilisest proovist ekstraktitud teave, mida kasutatakse mingi malli loomiseks või varemloodud malliga võrdlemiseks