AKIT
English Eesti

biometric data record

biomeetriaandmete kirje, biomeetriaandmekirje; biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794:
andmekirje või andmik, mis
- sisaldab biomeetriaandmeid
- võib sisaldada ka andmeid

ISO/IEC 24713:
mall ja muu teave lõppkasutaja kohta,
näiteks pääsuload