AKIT
English Eesti

biometric data record

biomeetriaandmete kirje, biomeetriaandmekirje; biomeetriaandmik

ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794: biomeetriaandmeid sisaldav andmekirje või andmik; võib sisaldada ka biomeetriaväliseid andmeid

ISO/IEC 24713: mall ja muu teave (näiteks pääsuload) lõppkasutaja kohta