biometric claim

biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37, 30124:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on/ei ole
biomeetrilise etaloni kehaline allikas:
Märkus 1 Väita võib biomeetriasüsteemi iga kasutaja.
Märkus 2 Seda mõistet tähistab sageli ka väljend "identiteediväide".
Märkus 3 Väide võib olla jaatav (st biomeetriahõivesubjekt on liikmestatud),
eitav (st biomeetriahõivesubjekt pole liikmestatud), spetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt on/ei ole liikmestatud konkreetse biomeetrialiikmena) või mittespetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt kuulub/ei kuulu biomeetrialiikmete teatud hulka või alamhulka).
Märkus 4 Biomeetriaväide ei tarvitse tingimata tulla biomeetriahõivesubjektilt.
Märkus 5 Biomeetriline etalon võib olla
andmebaasis, kaardil või hajusalt võrgus.
Märkus 6 Biomeetriaväide peab jääma biomeetriasüsteemi piiridesse.
= claim that a biometric capture subject is or is not the bodily source of a specified or unspecified biometric reference
Note 1. A biometric claim can be made by any user of the biometric system
Note 2. The phrase "claim of identity" is often used to label this concept.
Note 3 to entry: Claims can be positive, i.e. that the biometric capture subject is enrolled; negative, i.e. that the biometric capture subject is not enrolled; specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not enrolled as a specified biometric enrollee; or non-specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not among the set or subset of biometric enrollees.
Note 4. Biometric claims are not necessarily made by the biometric capture subject.
Note 5 to entry: The biometric reference could be on a database, card or distributed throughout a network.
Note 6 to entry: The biometric claim has to fall within the biometric system boundary.


vt ka
- eitav biomeetriaväide
- jaatav biomeetriaväide

Toimub laadimine

biometric claim

biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37, 30124:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on/ei ole
biomeetrilise etaloni kehaline allikas:
Märkus 1 Väita võib biomeetriasüsteemi iga kasutaja.
Märkus 2 Seda mõistet tähistab sageli ka väljend "identiteediväide".
Märkus 3 Väide võib olla jaatav (st biomeetriahõivesubjekt on liikmestatud),
eitav (st biomeetriahõivesubjekt pole liikmestatud), spetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt on/ei ole liikmestatud konkreetse biomeetrialiikmena) või mittespetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt kuulub/ei kuulu biomeetrialiikmete teatud hulka või alamhulka).
Märkus 4 Biomeetriaväide ei tarvitse tingimata tulla biomeetriahõivesubjektilt.
Märkus 5 Biomeetriline etalon võib olla
andmebaasis, kaardil või hajusalt võrgus.
Märkus 6 Biomeetriaväide peab jääma biomeetriasüsteemi piiridesse.
= claim that a biometric capture subject is or is not the bodily source of a specified or unspecified biometric reference
Note 1. A biometric claim can be made by any user of the biometric system
Note 2. The phrase "claim of identity" is often used to label this concept.
Note 3 to entry: Claims can be positive, i.e. that the biometric capture subject is enrolled; negative, i.e. that the biometric capture subject is not enrolled; specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not enrolled as a specified biometric enrollee; or non-specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not among the set or subset of biometric enrollees.
Note 4. Biometric claims are not necessarily made by the biometric capture subject.
Note 5 to entry: The biometric reference could be on a database, card or distributed throughout a network.
Note 6 to entry: The biometric claim has to fall within the biometric system boundary.


vt ka
- eitav biomeetriaväide
- jaatav biomeetriaväide

Palun oodake...

Tõrge

biometric claim

biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37, 30124:
väide, et biomeetriahõivesubjekt on/ei ole
biomeetrilise etaloni kehaline allikas:
Märkus 1 Väita võib biomeetriasüsteemi iga kasutaja.
Märkus 2 Seda mõistet tähistab sageli ka väljend "identiteediväide".
Märkus 3 Väide võib olla jaatav (st biomeetriahõivesubjekt on liikmestatud),
eitav (st biomeetriahõivesubjekt pole liikmestatud), spetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt on/ei ole liikmestatud konkreetse biomeetrialiikmena) või mittespetsiifiline (st biomeetriahõivesubjekt kuulub/ei kuulu biomeetrialiikmete teatud hulka või alamhulka).
Märkus 4 Biomeetriaväide ei tarvitse tingimata tulla biomeetriahõivesubjektilt.
Märkus 5 Biomeetriline etalon võib olla
andmebaasis, kaardil või hajusalt võrgus.
Märkus 6 Biomeetriaväide peab jääma biomeetriasüsteemi piiridesse.
= claim that a biometric capture subject is or is not the bodily source of a specified or unspecified biometric reference
Note 1. A biometric claim can be made by any user of the biometric system
Note 2. The phrase "claim of identity" is often used to label this concept.
Note 3 to entry: Claims can be positive, i.e. that the biometric capture subject is enrolled; negative, i.e. that the biometric capture subject is not enrolled; specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not enrolled as a specified biometric enrollee; or non-specific, i.e. that the biometric capture subject is or is not among the set or subset of biometric enrollees.
Note 4. Biometric claims are not necessarily made by the biometric capture subject.
Note 5 to entry: The biometric reference could be on a database, card or distributed throughout a network.
Note 6 to entry: The biometric claim has to fall within the biometric system boundary.


vt ka
- eitav biomeetriaväide
- jaatav biomeetriaväide

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!