biometric identification

biomeetriline indiviidituvastus, bioidentimine

Õ: standardid keelavad autentimiseks nimetamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
otsing biomeetrialiikmebaasis,
eesmärgiga leida üheainsa indiviidiga seotud
biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaator(id)
Märkus 1 Termini "autentimine" biomeetrilise indiviidituvastuse asemel 0n ebasoovitatav.
= process of searching against a biometric enrolment database to find and return the biometric reference identifier(s) attributable to a single individual
Note. Use of the term “authentication” as a substitute for biometric identification is deprecated.


ISO/IEC 19792, 24713, TR 24741:
biomeetriasüsteemi funktsioon,
mis teeb kandidaadiloendi saamiseks simultaanotsingu
= biometric system function that performs a one-to-many search to obtain a candidate list

ISO 19092:
esitatud biomeetrlise proovi
simultaanvõrdlus mõnede või kõigi
liikmestatud etalonmallidega,
isiku identiteedi määramiseks
= one-to-many process of comparing a submitted biometric sample against some or all enrolled reference templates to determine an individual’s identity

ülevaateid
https://www.veridiumid.com/blog/biometric-identification-and-biometric-authentication/

https://medium.com/kyc-io-scalable-kyc-management-solutions/biometric-identification-a-comprehensive-introduction-for-2019-8cecc3464a28

http://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/Security/guestslides/slides-biometric.pdf

https://users.ece.cmu.edu/~jzhu/class/18200/F05/Lecture06_Marios_Lecture.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria-en.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/Use-Biometric-Data-Report.pdf

näiteid
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=12

https://cyberleninka.org/article/n/185358.pdf

vt ka
- biomeetriline kontroll
- biomeetrilise tuvastuse otsus; tuvastusotsus

- biomeetrilise tuvastuse süsteem

- DNA-tuvastus
- huuletuvastus, heiloskoopia

- iirisetuvastus
- kõneleja tuvastus
- kõnnakutuvastus

- näotuvastus

- sõrmejäljetuvastuse automaatsüsteem
- veenituvastus

Toimub laadimine

biometric identification

biomeetriline indiviidituvastus, bioidentimine

Õ: standardid keelavad autentimiseks nimetamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
otsing biomeetrialiikmebaasis,
eesmärgiga leida üheainsa indiviidiga seotud
biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaator(id)
Märkus 1 Termini "autentimine" biomeetrilise indiviidituvastuse asemel 0n ebasoovitatav.
= process of searching against a biometric enrolment database to find and return the biometric reference identifier(s) attributable to a single individual
Note. Use of the term “authentication” as a substitute for biometric identification is deprecated.


ISO/IEC 19792, 24713, TR 24741:
biomeetriasüsteemi funktsioon,
mis teeb kandidaadiloendi saamiseks simultaanotsingu
= biometric system function that performs a one-to-many search to obtain a candidate list

ISO 19092:
esitatud biomeetrlise proovi
simultaanvõrdlus mõnede või kõigi
liikmestatud etalonmallidega,
isiku identiteedi määramiseks
= one-to-many process of comparing a submitted biometric sample against some or all enrolled reference templates to determine an individual’s identity

ülevaateid
https://www.veridiumid.com/blog/biometric-identification-and-biometric-authentication/

https://medium.com/kyc-io-scalable-kyc-management-solutions/biometric-identification-a-comprehensive-introduction-for-2019-8cecc3464a28

http://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/Security/guestslides/slides-biometric.pdf

https://users.ece.cmu.edu/~jzhu/class/18200/F05/Lecture06_Marios_Lecture.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria-en.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/Use-Biometric-Data-Report.pdf

näiteid
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=12

https://cyberleninka.org/article/n/185358.pdf

vt ka
- biomeetriline kontroll
- biomeetrilise tuvastuse otsus; tuvastusotsus

- biomeetrilise tuvastuse süsteem

- DNA-tuvastus
- huuletuvastus, heiloskoopia

- iirisetuvastus
- kõneleja tuvastus
- kõnnakutuvastus

- näotuvastus

- sõrmejäljetuvastuse automaatsüsteem
- veenituvastus

Palun oodake...

Tõrge

biometric identification

biomeetriline indiviidituvastus, bioidentimine

Õ: standardid keelavad autentimiseks nimetamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
otsing biomeetrialiikmebaasis,
eesmärgiga leida üheainsa indiviidiga seotud
biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaator(id)
Märkus 1 Termini "autentimine" biomeetrilise indiviidituvastuse asemel 0n ebasoovitatav.
= process of searching against a biometric enrolment database to find and return the biometric reference identifier(s) attributable to a single individual
Note. Use of the term “authentication” as a substitute for biometric identification is deprecated.


ISO/IEC 19792, 24713, TR 24741:
biomeetriasüsteemi funktsioon,
mis teeb kandidaadiloendi saamiseks simultaanotsingu
= biometric system function that performs a one-to-many search to obtain a candidate list

ISO 19092:
esitatud biomeetrlise proovi
simultaanvõrdlus mõnede või kõigi
liikmestatud etalonmallidega,
isiku identiteedi määramiseks
= one-to-many process of comparing a submitted biometric sample against some or all enrolled reference templates to determine an individual’s identity

ülevaateid
https://www.veridiumid.com/blog/biometric-identification-and-biometric-authentication/

https://medium.com/kyc-io-scalable-kyc-management-solutions/biometric-identification-a-comprehensive-introduction-for-2019-8cecc3464a28

http://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/Security/guestslides/slides-biometric.pdf

https://users.ece.cmu.edu/~jzhu/class/18200/F05/Lecture06_Marios_Lecture.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria-en.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/Use-Biometric-Data-Report.pdf

näiteid
http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=12

https://cyberleninka.org/article/n/185358.pdf

vt ka
- biomeetriline kontroll
- biomeetrilise tuvastuse otsus; tuvastusotsus

- biomeetrilise tuvastuse süsteem

- DNA-tuvastus
- huuletuvastus, heiloskoopia

- iirisetuvastus
- kõneleja tuvastus
- kõnnakutuvastus

- näotuvastus

- sõrmejäljetuvastuse automaatsüsteem
- veenituvastus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!