AKIT
English Eesti

veincheck

veenituvastus

olemus
käeselja veenide kasutamine biomeetrikuna