vulnerable group

kaitsetu rühm

olemus
ISO 22300:
inimesed ühe või mitme tunnusomadusega, mis on aluseks diskrimineerimisele või ebasoodsatele sotsiaalsetele, majanduslikele, kultuurilistele, poliitilistele või tervishoiu tingimustele ning põhjustavad vahendite puudumist oma õiguste saavutamiseks või võrdseteks võimalusteks
=
individuals who share one or several characteristics that are the basis of discrimination or adverse social, economic, cultural, political or health circumstances and that cause them to lack the means to achieve their rights or, otherwise, enjoy equal opportunities

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/vulnerable-group

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups

https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection-2/vulnerable-groups-needs-and-challenges/

Toimub laadimine

vulnerable group

kaitsetu rühm

olemus
ISO 22300:
inimesed ühe või mitme tunnusomadusega, mis on aluseks diskrimineerimisele või ebasoodsatele sotsiaalsetele, majanduslikele, kultuurilistele, poliitilistele või tervishoiu tingimustele ning põhjustavad vahendite puudumist oma õiguste saavutamiseks või võrdseteks võimalusteks
=
individuals who share one or several characteristics that are the basis of discrimination or adverse social, economic, cultural, political or health circumstances and that cause them to lack the means to achieve their rights or, otherwise, enjoy equal opportunities

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/vulnerable-group

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups

https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection-2/vulnerable-groups-needs-and-challenges/

Palun oodake...

Tõrge

vulnerable group

kaitsetu rühm

olemus
ISO 22300:
inimesed ühe või mitme tunnusomadusega, mis on aluseks diskrimineerimisele või ebasoodsatele sotsiaalsetele, majanduslikele, kultuurilistele, poliitilistele või tervishoiu tingimustele ning põhjustavad vahendite puudumist oma õiguste saavutamiseks või võrdseteks võimalusteks
=
individuals who share one or several characteristics that are the basis of discrimination or adverse social, economic, cultural, political or health circumstances and that cause them to lack the means to achieve their rights or, otherwise, enjoy equal opportunities

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/vulnerable-group

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups

https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection-2/vulnerable-groups-needs-and-challenges/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!