visibility (1)

nähtavus

olemus
(1) füüsilises tähenduses, sealhulgas kvantitatiivsena
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of being visible
2. (countable) the degree to which things may be seen
The visibility from that angle was good.

https://en.wikipedia.org/wiki/Visibility

(2) olemi kättesaadavus või varjamatus
näiteid:
(2a) ISO/IEC 27036:
jälgitavus -- võimalikkus süsteemi elemente ja protsesse
dokumenteerida, seirata ja kontrollida
= property of a system or process that enables system elements and processes to be documented and available for monitoring and inspection

(2b) ISO/IEC 2382:
viidatavus -- teatud keeletarindile
mooduli teatud kohast viitamise võimalikkus
= portion of a program within which a reference can be made to a specific language construct

(2c) ISO/IEC 25011:
IT-teenuse võimete, saamisviisi ja edenemise arusaadavus kasutajale
= degree to which users have insight into the capabilities of the IT service, how they will be delivered, and progress toward their completion during delivery

vt ka
- nähtav valgus
- nähtav veeb
- pimeveeb

Toimub laadimine

visibility (1)

nähtavus

olemus
(1) füüsilises tähenduses, sealhulgas kvantitatiivsena
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of being visible
2. (countable) the degree to which things may be seen
The visibility from that angle was good.

https://en.wikipedia.org/wiki/Visibility

(2) olemi kättesaadavus või varjamatus
näiteid:
(2a) ISO/IEC 27036:
jälgitavus -- võimalikkus süsteemi elemente ja protsesse
dokumenteerida, seirata ja kontrollida
= property of a system or process that enables system elements and processes to be documented and available for monitoring and inspection

(2b) ISO/IEC 2382:
viidatavus -- teatud keeletarindile
mooduli teatud kohast viitamise võimalikkus
= portion of a program within which a reference can be made to a specific language construct

(2c) ISO/IEC 25011:
IT-teenuse võimete, saamisviisi ja edenemise arusaadavus kasutajale
= degree to which users have insight into the capabilities of the IT service, how they will be delivered, and progress toward their completion during delivery

vt ka
- nähtav valgus
- nähtav veeb
- pimeveeb

Palun oodake...

Tõrge

visibility (1)

nähtavus

olemus
(1) füüsilises tähenduses, sealhulgas kvantitatiivsena
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of being visible
2. (countable) the degree to which things may be seen
The visibility from that angle was good.

https://en.wikipedia.org/wiki/Visibility

(2) olemi kättesaadavus või varjamatus
näiteid:
(2a) ISO/IEC 27036:
jälgitavus -- võimalikkus süsteemi elemente ja protsesse
dokumenteerida, seirata ja kontrollida
= property of a system or process that enables system elements and processes to be documented and available for monitoring and inspection

(2b) ISO/IEC 2382:
viidatavus -- teatud keeletarindile
mooduli teatud kohast viitamise võimalikkus
= portion of a program within which a reference can be made to a specific language construct

(2c) ISO/IEC 25011:
IT-teenuse võimete, saamisviisi ja edenemise arusaadavus kasutajale
= degree to which users have insight into the capabilities of the IT service, how they will be delivered, and progress toward their completion during delivery

vt ka
- nähtav valgus
- nähtav veeb
- pimeveeb

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!