verification (2)

verifitseerimine

olemus
vastavuse testimine; väite tõesuse kontroll

näiteid
ISO 9000, 22300, ISO/IEC 25000, 27000, ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC TS 24748, ISO/IEC 22989 jt:
objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et spetsifitseeritud nõuded on täidetud
= confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled
ISO/IEC 22989 Note:
verifitseerimine tagab ainult toote vastavuse oma spetsifikatsioonile
= verification only provides assurance that a product conforms to its specification.

ISO/IEC 27034 märkused:
(ii) võib sisaldada
- alternatiivsete arvutuste tegemist
- spetsifikatsiooni võrdlust läbiproovitud analoogiga
- teste
- demonstratsioone
- dokumentide läbivaatust enne väljastust
(iii) üldkeeles tähendab kontrollimist,
"kas rakendust ehitatakse õigesti"
= Note 2. Confirmation can comprise activities such as performing alternative calculations, comparing a new design specification with a similar proven design specification, undertaking tests and demonstrations, and reviewing documents prior to issue.
Note 3. In layman’s terms, “verification” means “Is the application being built correctly?”


PMBOK:
toote, teenuse või süsteemi hindamine otsustamaks
vastavust eeskirjadele, nõuetele, spetsifikatsioonile, kehtestatud tingimusele
= the evaluation of whether or not a product, service, or result complies with a regulation,
requirement, specification, or imposed condition


IEEE 1012:
protsess objektiivseks asitõenduseks, et
süsteem, tarkvara või riistvara, kaassaadustega
vastab nõuetele
õigsuselt/täielikkuselt/kooskõlalt/täpsuselt
kõigis elutsükli protsesside tegevustes:
hankimisel, tarnimisel, arendusel, käitusel, hooldusel,
ning rahuldab nende tegevuste käigus
standardeid, tavasid ja kokkuleppeid,
lõpetades iga tegevuse edukalt ja
rahuldades kõiki kriteeriume järgnevate
elutsükli tegevuste algatamiseks
= The process of providing objective evidence that
the system, software, or hardware and its associated products conform to requirements (e.g., for correctness, completeness, consistency, accuracy) for all life cycle activities during
each life cycle process (acquisition, supply, development, operation, and maintenance); satisfy standards,
practices, and conventions during life cycle processes; and successfully complete each life cycle activity
and satisfy all the criteria for initiating succeeding life cycle activities.


ISO/IEC 15408, CC:
range detailne läbivaatus
piisavuse sõltumatuks määramiseks;
hindamistoiminguna on rangem kui kinnitamine ja nõuab hindajalt sõltumatut tööd
< verify
This term is similar in context to “confirm”,
but has more rigorous connotations.
This term when used in the context of evaluator actions indicates that an independent effort is required of the evaluator.


ülevaateid
https://www.arbourgroup.com/blog/2015/verification-vs-validation-whats-the-difference/

https://www.plutora.com/blog/verification-vs-validation

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-verification-and-validation/

https://en.wikipedia.org/wiki/Verification_and_validation

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_verification

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_verification

https://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf

vt ka
- kontroll
- taatlus
- valideerimine

Toimub laadimine

verification (2)

verifitseerimine

olemus
vastavuse testimine; väite tõesuse kontroll

näiteid
ISO 9000, 22300, ISO/IEC 25000, 27000, ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC TS 24748, ISO/IEC 22989 jt:
objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et spetsifitseeritud nõuded on täidetud
= confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled
ISO/IEC 22989 Note:
verifitseerimine tagab ainult toote vastavuse oma spetsifikatsioonile
= verification only provides assurance that a product conforms to its specification.

ISO/IEC 27034 märkused:
(ii) võib sisaldada
- alternatiivsete arvutuste tegemist
- spetsifikatsiooni võrdlust läbiproovitud analoogiga
- teste
- demonstratsioone
- dokumentide läbivaatust enne väljastust
(iii) üldkeeles tähendab kontrollimist,
"kas rakendust ehitatakse õigesti"
= Note 2. Confirmation can comprise activities such as performing alternative calculations, comparing a new design specification with a similar proven design specification, undertaking tests and demonstrations, and reviewing documents prior to issue.
Note 3. In layman’s terms, “verification” means “Is the application being built correctly?”


PMBOK:
toote, teenuse või süsteemi hindamine otsustamaks
vastavust eeskirjadele, nõuetele, spetsifikatsioonile, kehtestatud tingimusele
= the evaluation of whether or not a product, service, or result complies with a regulation,
requirement, specification, or imposed condition


IEEE 1012:
protsess objektiivseks asitõenduseks, et
süsteem, tarkvara või riistvara, kaassaadustega
vastab nõuetele
õigsuselt/täielikkuselt/kooskõlalt/täpsuselt
kõigis elutsükli protsesside tegevustes:
hankimisel, tarnimisel, arendusel, käitusel, hooldusel,
ning rahuldab nende tegevuste käigus
standardeid, tavasid ja kokkuleppeid,
lõpetades iga tegevuse edukalt ja
rahuldades kõiki kriteeriume järgnevate
elutsükli tegevuste algatamiseks
= The process of providing objective evidence that
the system, software, or hardware and its associated products conform to requirements (e.g., for correctness, completeness, consistency, accuracy) for all life cycle activities during
each life cycle process (acquisition, supply, development, operation, and maintenance); satisfy standards,
practices, and conventions during life cycle processes; and successfully complete each life cycle activity
and satisfy all the criteria for initiating succeeding life cycle activities.


ISO/IEC 15408, CC:
range detailne läbivaatus
piisavuse sõltumatuks määramiseks;
hindamistoiminguna on rangem kui kinnitamine ja nõuab hindajalt sõltumatut tööd
< verify
This term is similar in context to “confirm”,
but has more rigorous connotations.
This term when used in the context of evaluator actions indicates that an independent effort is required of the evaluator.


ülevaateid
https://www.arbourgroup.com/blog/2015/verification-vs-validation-whats-the-difference/

https://www.plutora.com/blog/verification-vs-validation

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-verification-and-validation/

https://en.wikipedia.org/wiki/Verification_and_validation

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_verification

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_verification

https://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf

vt ka
- kontroll
- taatlus
- valideerimine

Palun oodake...

Tõrge

verification (2)

verifitseerimine

olemus
vastavuse testimine; väite tõesuse kontroll

näiteid
ISO 9000, 22300, ISO/IEC 25000, 27000, ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC TS 24748, ISO/IEC 22989 jt:
objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et spetsifitseeritud nõuded on täidetud
= confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled
ISO/IEC 22989 Note:
verifitseerimine tagab ainult toote vastavuse oma spetsifikatsioonile
= verification only provides assurance that a product conforms to its specification.

ISO/IEC 27034 märkused:
(ii) võib sisaldada
- alternatiivsete arvutuste tegemist
- spetsifikatsiooni võrdlust läbiproovitud analoogiga
- teste
- demonstratsioone
- dokumentide läbivaatust enne väljastust
(iii) üldkeeles tähendab kontrollimist,
"kas rakendust ehitatakse õigesti"
= Note 2. Confirmation can comprise activities such as performing alternative calculations, comparing a new design specification with a similar proven design specification, undertaking tests and demonstrations, and reviewing documents prior to issue.
Note 3. In layman’s terms, “verification” means “Is the application being built correctly?”


PMBOK:
toote, teenuse või süsteemi hindamine otsustamaks
vastavust eeskirjadele, nõuetele, spetsifikatsioonile, kehtestatud tingimusele
= the evaluation of whether or not a product, service, or result complies with a regulation,
requirement, specification, or imposed condition


IEEE 1012:
protsess objektiivseks asitõenduseks, et
süsteem, tarkvara või riistvara, kaassaadustega
vastab nõuetele
õigsuselt/täielikkuselt/kooskõlalt/täpsuselt
kõigis elutsükli protsesside tegevustes:
hankimisel, tarnimisel, arendusel, käitusel, hooldusel,
ning rahuldab nende tegevuste käigus
standardeid, tavasid ja kokkuleppeid,
lõpetades iga tegevuse edukalt ja
rahuldades kõiki kriteeriume järgnevate
elutsükli tegevuste algatamiseks
= The process of providing objective evidence that
the system, software, or hardware and its associated products conform to requirements (e.g., for correctness, completeness, consistency, accuracy) for all life cycle activities during
each life cycle process (acquisition, supply, development, operation, and maintenance); satisfy standards,
practices, and conventions during life cycle processes; and successfully complete each life cycle activity
and satisfy all the criteria for initiating succeeding life cycle activities.


ISO/IEC 15408, CC:
range detailne läbivaatus
piisavuse sõltumatuks määramiseks;
hindamistoiminguna on rangem kui kinnitamine ja nõuab hindajalt sõltumatut tööd
< verify
This term is similar in context to “confirm”,
but has more rigorous connotations.
This term when used in the context of evaluator actions indicates that an independent effort is required of the evaluator.


ülevaateid
https://www.arbourgroup.com/blog/2015/verification-vs-validation-whats-the-difference/

https://www.plutora.com/blog/verification-vs-validation

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-verification-and-validation/

https://en.wikipedia.org/wiki/Verification_and_validation

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_verification

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_verification

https://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf

vt ka
- kontroll
- taatlus
- valideerimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!