AKIT
English Eesti

verification (1)

kontroll (1)

Õ:standardid eitavad selles tähenduses autentimist (authentication) ja positiivset tuvastust (positive identification)

olemus
võrdluslik toiming
(1a) üldises tähenduses
(1b) kontekstist sõltuvas eritähenduses

näiteid
ISO/IEC 19794:
biomeetriasüsteemi funktsioon
- võrdleb üht isendit ühe teisega
- tuvastamine võib kasutada piisavat kontrollimiste sarja

ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi funktsioon
- teeb esitatud proovi monovõrdluse
------ ettemääratud talletatava malliga
- väljastab ühtivusskoori või ühtivusotsuse

vt ka
- taatlus
- verifitseerimine