AKIT
English Eesti

verification (2)

verifitseerimine

olemus
vastavuse testimine; väite tõesuse kontroll

näiteid
ISO 9000, 22301, ISO/IEC 25000, 27000, ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC TS 24748 jt:
objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et spetsifitseeritud nõuded on täidetud

ISO/IEC 27034 märkused:
- võib sisaldada
------ alternatiivsete arvutuste tegemist
------ spetsifikatsiooni võrdlust läbiproovitud analoogiga
------ teste
------ demonstratsioone
------ dokumentide läbivaatust enne väljastust
- üldkeeles tähendab kontrollimist,
------ "kas rakendust ehitatakse õigesti"

PMBOK:
toote, teenuse või süsteemi hindamine
otsustamaks vastavust
- eeskirjadele
- nõuetele
- spetsifikatsioonile
- kehtestatud tingimusele

IEEE 1012:
protsess objektiivseks asitõenduseks, et
süsteem, tarkvara või riistvara, kaassaadustega
- vastab nõuetele
------ õigsuselt/täielikkuselt/kooskõlalt/täpsuselt
------ kõigis elutsükli protsesside tegevustes:
------------ hankimisel
------------ tarnimisel
------------ arendusel
------------ käitusel
------------ hooldusel
- rahuldab nende tegevuste käigus
------ standardeid, tavasid ja kokkuleppeid
------ lõpetab iga tegevuse edukalt,
------------ rahuldades kõiki kriteeriume järgnevate
------------ elutsükli tegevuste algatamiseks

CC:
range detailne läbivaatus
piisavuse sõltumatuks määramiseks
- hindamistoiminguna on rangem kui kinnitamine
- nõuab hindajalt sõltumatut tööd

vt ka
- kontroll
- taatlus
- valideerimine