AKIT
English Eesti

validation

valideerimine

olemus
nõutele vastavuse kontroll

näiteid
ISO 9000, ISO/IEC 15288, 27000 jt:
objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et on täidetud huvipoolte nõuded
kavandatud kasutamiseks, kavandatud töökeskkonnas

ISO/IEC 27041 märkus:
protsessi valideeritakse veendumiseks, et
ta sobib oma otstarbeks, st
teostatult annab oodatavaid tulemusi
järjekindlalt, korduvalt ja korratavalt

ISO/IEC 27034 märkused:
- valideerimise tingimused võivad olla
tegelikud või simuleeritud
- üldkeeles tähendab valideerimine kontrollimist,
"kas ehitatakse õiget rakendust"

ISO/IEC 24713 (biomeetria):
protsess tõendamiseks, et
huvialune süsteem vastab spetsifikatsioonile

ISO/IEC 10181:
tervikluskaitstud andmete kontroll
tervikluse kao avastamiseks

vt ka
- andmete valideerimine
- automaatvalideerimine
- sisendvalideerimine
- verifitseerimine