AKIT
English Eesti

integrity-protected data

tervikluskaitstud andmed

olemus
ISO/IEC 10181:
andmed ja kõik asjassepuutuvad atribuudid
tervikluskaitstud keskkonnas

Data and all relevant attributes within an integrity-protected environment.