AKIT
English Eesti

integrity-protected data

tervikluskaitstud andmed

ISO/IEC 10181: andmed ja kõik asjassepuutuvad atribuudid tervikluskaitstud keskkonnas