import

importima; import

olemus
(1) kaupu välismaalt sisse vedama
Õ: "maale tooma" on tarbetu fennism
Wiktionay, verb:
1. (transitive) to bring (something) in from a foreign country, especially for sale or trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Import

(2) ülekantud tähenduses:
(2a) andmeid, dokumente vms üle tooma
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to load a file into a software application from another version or system
https://en.wikipedia.org/wiki/Import_and_export_of_data

(2b) teise rakendusega loodud andmeid kasutama
= to use the data created in an other application

(2c) ISO/IEC 13249-6 (andmebaasikeeled):
mingist konkreetsest andmevormingust
kasutaja määratletud tüüpi väärtust genereerima
= to generate a value of a user-defined type from a specific format of data
https://www.a2hosting.com/kb/developer-corner/mysql/import-and-export-a-mysql-database

vt ka
- eksportima
- portima

Toimub laadimine

import

importima; import

olemus
(1) kaupu välismaalt sisse vedama
Õ: "maale tooma" on tarbetu fennism
Wiktionay, verb:
1. (transitive) to bring (something) in from a foreign country, especially for sale or trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Import

(2) ülekantud tähenduses:
(2a) andmeid, dokumente vms üle tooma
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to load a file into a software application from another version or system
https://en.wikipedia.org/wiki/Import_and_export_of_data

(2b) teise rakendusega loodud andmeid kasutama
= to use the data created in an other application

(2c) ISO/IEC 13249-6 (andmebaasikeeled):
mingist konkreetsest andmevormingust
kasutaja määratletud tüüpi väärtust genereerima
= to generate a value of a user-defined type from a specific format of data
https://www.a2hosting.com/kb/developer-corner/mysql/import-and-export-a-mysql-database

vt ka
- eksportima
- portima

Palun oodake...

Tõrge

import

importima; import

olemus
(1) kaupu välismaalt sisse vedama
Õ: "maale tooma" on tarbetu fennism
Wiktionay, verb:
1. (transitive) to bring (something) in from a foreign country, especially for sale or trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Import

(2) ülekantud tähenduses:
(2a) andmeid, dokumente vms üle tooma
Wiktionary, verb:
2. (transitive) to load a file into a software application from another version or system
https://en.wikipedia.org/wiki/Import_and_export_of_data

(2b) teise rakendusega loodud andmeid kasutama
= to use the data created in an other application

(2c) ISO/IEC 13249-6 (andmebaasikeeled):
mingist konkreetsest andmevormingust
kasutaja määratletud tüüpi väärtust genereerima
= to generate a value of a user-defined type from a specific format of data
https://www.a2hosting.com/kb/developer-corner/mysql/import-and-export-a-mysql-database

vt ka
- eksportima
- portima

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!