integer

täisarv

olemus
(1) arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena,
st ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ;
laiendab naturaalarvude hulka nulliga ja negatiivsetega
= a whole number (not a fractional number) that can be positive, negative, or zero
formaalselt
täisarvud on naturaalarvupaaride (x,y) ekvivalentsiklassid,
kus - paarid (x,y) ja (x',y') on ekvivalentsed parajasti siis,
kui x + y' = y + x'
null
täisarv null 0 on paari (x, x) ekvivalentsiklass
tehted
liitmine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' summa k + k'
on paari (x + x', y + y') ekvivalentsiklass
vastandarv:
paariga (x, y) esitatud täisarvu k
vastandarv -k on paari (y, x) ekvivalentsiklass
korrutamine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' korrutis k · k'
on paari (x x'+ y y', x y' + y x') ekvivalentsiklass
astendamine (naturaalarvuga):
täisarvu k aste kn (kus n on naturaalarv)
defineeritakse induktiivselt
seostega k0 = 1 ja km+1 = km · k

(2) mõnes kontekstis: = naturaalarv

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Integer.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Integer

https://www.bucks.edu/media/bcccmedialibrary/tutoring/documents/math/Integers.pdf

vt ka
- suur täisarv
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine
- täisarvu tegurdus, täisarvu faktoriseerimine
- täisarvu ületäitumine
- ühistegurita täisarvud'

Toimub laadimine

integer

täisarv

olemus
(1) arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena,
st ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ;
laiendab naturaalarvude hulka nulliga ja negatiivsetega
= a whole number (not a fractional number) that can be positive, negative, or zero
formaalselt
täisarvud on naturaalarvupaaride (x,y) ekvivalentsiklassid,
kus - paarid (x,y) ja (x',y') on ekvivalentsed parajasti siis,
kui x + y' = y + x'
null
täisarv null 0 on paari (x, x) ekvivalentsiklass
tehted
liitmine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' summa k + k'
on paari (x + x', y + y') ekvivalentsiklass
vastandarv:
paariga (x, y) esitatud täisarvu k
vastandarv -k on paari (y, x) ekvivalentsiklass
korrutamine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' korrutis k · k'
on paari (x x'+ y y', x y' + y x') ekvivalentsiklass
astendamine (naturaalarvuga):
täisarvu k aste kn (kus n on naturaalarv)
defineeritakse induktiivselt
seostega k0 = 1 ja km+1 = km · k

(2) mõnes kontekstis: = naturaalarv

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Integer.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Integer

https://www.bucks.edu/media/bcccmedialibrary/tutoring/documents/math/Integers.pdf

vt ka
- suur täisarv
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine
- täisarvu tegurdus, täisarvu faktoriseerimine
- täisarvu ületäitumine
- ühistegurita täisarvud'

Palun oodake...

Tõrge

integer

täisarv

olemus
(1) arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena,
st ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ;
laiendab naturaalarvude hulka nulliga ja negatiivsetega
= a whole number (not a fractional number) that can be positive, negative, or zero
formaalselt
täisarvud on naturaalarvupaaride (x,y) ekvivalentsiklassid,
kus - paarid (x,y) ja (x',y') on ekvivalentsed parajasti siis,
kui x + y' = y + x'
null
täisarv null 0 on paari (x, x) ekvivalentsiklass
tehted
liitmine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' summa k + k'
on paari (x + x', y + y') ekvivalentsiklass
vastandarv:
paariga (x, y) esitatud täisarvu k
vastandarv -k on paari (y, x) ekvivalentsiklass
korrutamine:
paaridega (x, y) ja (x', y') esitatud
täisarvude k ja k' korrutis k · k'
on paari (x x'+ y y', x y' + y x') ekvivalentsiklass
astendamine (naturaalarvuga):
täisarvu k aste kn (kus n on naturaalarv)
defineeritakse induktiivselt
seostega k0 = 1 ja km+1 = km · k

(2) mõnes kontekstis: = naturaalarv

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Integer.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Integer

https://www.bucks.edu/media/bcccmedialibrary/tutoring/documents/math/Integers.pdf

vt ka
- suur täisarv
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine
- täisarvu tegurdus, täisarvu faktoriseerimine
- täisarvu ületäitumine
- ühistegurita täisarvud'

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!