AKIT
English Eesti

large integer

suur täisarv

olemus
täisarv, millega tehete tegemine
ületab tüüpilise arvutiaritmeetika võimalused
ja nõuab erimeetodeid:
- väärtus sõltub kontekstist
- enamasti vähemalt 65-bitine

näiteid
- paljukohaline kümnendarv
- 2147483647 (C++, largeinteger)
- 9223372036854775807 (Java, long)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Large_integers

http://faculty.cse.tamu.edu/djimenez/ut/utsa/cs3343/lecture20.html

https://www.youtube.com/watch?v=engpSnUTTqk

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/125812965/Evaluation_of_large_integer_multiplication_methods_R2.pdf