large integer (1)

suur täisarv

olemus
täisarv, millega tehete tegemine ületab
tüüpilise arvutiaritmeetika võimalused ja nõuab erimeetodeid;
väärtus sõltub kontekstist, enamasti on vähemalt 65-bitine
=
an integer whose processing exceeds the capabilities of typical computer arithmetic and requires special methods

näiteid
- paljukohaline kümnendarv
- 2147483647 (C++, largeinteger)
- 9223372036854775807 (Java, long)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Large_integers

http://faculty.cse.tamu.edu/djimenez/ut/utsa/cs3343/lecture20.html

https://www.youtube.com/watch?v=engpSnUTTqk

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/125812965/Evaluation_of_large_integer_multiplication_methods_R2.pdf

Toimub laadimine

large integer (1)

suur täisarv

olemus
täisarv, millega tehete tegemine ületab
tüüpilise arvutiaritmeetika võimalused ja nõuab erimeetodeid;
väärtus sõltub kontekstist, enamasti on vähemalt 65-bitine
=
an integer whose processing exceeds the capabilities of typical computer arithmetic and requires special methods

näiteid
- paljukohaline kümnendarv
- 2147483647 (C++, largeinteger)
- 9223372036854775807 (Java, long)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Large_integers

http://faculty.cse.tamu.edu/djimenez/ut/utsa/cs3343/lecture20.html

https://www.youtube.com/watch?v=engpSnUTTqk

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/125812965/Evaluation_of_large_integer_multiplication_methods_R2.pdf

Palun oodake...

Tõrge

large integer (1)

suur täisarv

olemus
täisarv, millega tehete tegemine ületab
tüüpilise arvutiaritmeetika võimalused ja nõuab erimeetodeid;
väärtus sõltub kontekstist, enamasti on vähemalt 65-bitine
=
an integer whose processing exceeds the capabilities of typical computer arithmetic and requires special methods

näiteid
- paljukohaline kümnendarv
- 2147483647 (C++, largeinteger)
- 9223372036854775807 (Java, long)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Large_integers

http://faculty.cse.tamu.edu/djimenez/ut/utsa/cs3343/lecture20.html

https://www.youtube.com/watch?v=engpSnUTTqk

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/125812965/Evaluation_of_large_integer_multiplication_methods_R2.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!