legal (1)

seaduslik (1); õigusjärgne (2); legaalne; lubatud

olemus
Wiktionary:
3. Being allowed or prescribed by law.
legal motion


näiteid
illegal -- seadusevastane; lubamatu; illegaalne; keelatud; kuritegelik seadusvastane; õigusvastane
legal age -- täisealisus
legal currency -- seaduslik maksevahend
legal excuse -- seaduslik õigustus
legal flaw -- formaalne viga
legal heir -- õigusjärgne pärija
legal income -- legaalne sissetulek
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine; seadusrikkumine
legal share -- mõtteline osa
legalise -- seaduslikustama, legaliseerima
legality -- seaduslikkus; legaalsus; õiguspärasus

vt ka
- kohtulik
- seaduslik (2)
- õiguslik

Toimub laadimine

legal (1)

seaduslik (1); õigusjärgne (2); legaalne; lubatud

olemus
Wiktionary:
3. Being allowed or prescribed by law.
legal motion


näiteid
illegal -- seadusevastane; lubamatu; illegaalne; keelatud; kuritegelik seadusvastane; õigusvastane
legal age -- täisealisus
legal currency -- seaduslik maksevahend
legal excuse -- seaduslik õigustus
legal flaw -- formaalne viga
legal heir -- õigusjärgne pärija
legal income -- legaalne sissetulek
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine; seadusrikkumine
legal share -- mõtteline osa
legalise -- seaduslikustama, legaliseerima
legality -- seaduslikkus; legaalsus; õiguspärasus

vt ka
- kohtulik
- seaduslik (2)
- õiguslik

Palun oodake...

Tõrge

legal (1)

seaduslik (1); õigusjärgne (2); legaalne; lubatud

olemus
Wiktionary:
3. Being allowed or prescribed by law.
legal motion


näiteid
illegal -- seadusevastane; lubamatu; illegaalne; keelatud; kuritegelik seadusvastane; õigusvastane
legal age -- täisealisus
legal currency -- seaduslik maksevahend
legal excuse -- seaduslik õigustus
legal flaw -- formaalne viga
legal heir -- õigusjärgne pärija
legal income -- legaalne sissetulek
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine; seadusrikkumine
legal share -- mõtteline osa
legalise -- seaduslikustama, legaliseerima
legality -- seaduslikkus; legaalsus; õiguspärasus

vt ka
- kohtulik
- seaduslik (2)
- õiguslik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!