limited trust (1)

väheusaldatav

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
piisamatu töökindluse, käideldavuse,
põhjendatuse, veenvuse, maine vms-ga
=
having an insufficient quality (reliability, usability, reasonableness, persuasiveness, reputation, etc)

näiteid
https://www.securedrive.com/blog/consumers-have-limited-trust-in-iot

https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Klein-4/publication/228584514/figure/fig1/AS:655094718676993@1533198160935/Triangular-trust-relationship.png

Toimub laadimine

limited trust (1)

väheusaldatav

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
piisamatu töökindluse, käideldavuse,
põhjendatuse, veenvuse, maine vms-ga
=
having an insufficient quality (reliability, usability, reasonableness, persuasiveness, reputation, etc)

näiteid
https://www.securedrive.com/blog/consumers-have-limited-trust-in-iot

https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Klein-4/publication/228584514/figure/fig1/AS:655094718676993@1533198160935/Triangular-trust-relationship.png

Palun oodake...

Tõrge

limited trust (1)

väheusaldatav

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
piisamatu töökindluse, käideldavuse,
põhjendatuse, veenvuse, maine vms-ga
=
having an insufficient quality (reliability, usability, reasonableness, persuasiveness, reputation, etc)

näiteid
https://www.securedrive.com/blog/consumers-have-limited-trust-in-iot

https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Klein-4/publication/228584514/figure/fig1/AS:655094718676993@1533198160935/Triangular-trust-relationship.png

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!